දැන්විම් 691 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Camping Tents for Rent
Camping Tents for Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Balloon Modeling (Magic Balloons)
Balloon Modeling (Magic Balloons)

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ MUSIC FOR ALL OCCASIONS
DJ MUSIC FOR ALL OCCASIONS

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 12,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Rotating Display Table
Rotating Display Table

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 25,000

පැය 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional dj Music in Colombo
Professional dj Music in Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Rent Tents
Rent Tents

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 450

පැය 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Desk Top for Rent Core I7
Desk Top for Rent Core I7

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 1,000

පැය 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector for Rent (colombo & Rajagiriya)
Projector for Rent (colombo & Rajagiriya)

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 2,000

පැය 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Canon Nikon Tamron Sigma DSLR Lens
Canon Nikon Tamron Sigma DSLR Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 1,200

පැය 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Theme Birthday Decorations
Theme Birthday Decorations

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Birthday party decoration
Birthday party decoration

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sounds & D Js for Functions
Sounds & D Js for Functions

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 8,000

පැය 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Face painting
Face painting

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ Music for Occasions
DJ Music for Occasions

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 8,000

පැය 16
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday & Food Product Photography | Event Photographer
Birthday & Food Product Photography | Event Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 4,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Coffee Machines for Rent
Coffee Machines for Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - BOUNCY CASTLE HIRE By Kids Jump 4 Joy
BOUNCY CASTLE HIRE By Kids Jump 4 Joy

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 5,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent for Event
Projector Rent for Event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - TV Rent For Event
TV Rent For Event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 1,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-නුවර - GoPro Hero 6 for Rent
GoPro Hero 6 for Rent

නුවර, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 2,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - L.E.D Video Screen -( Full Hd )
L.E.D Video Screen -( Full Hd )

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Pop corn & Candy floss for your event
Pop corn & Candy floss for your event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Video Live Streaming / Facebook/ LED Wall 2 Camera
Wedding Video Live Streaming / Facebook/ LED Wall 2 Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 25,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Dj/music Sounds for Events
Dj/music Sounds for Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 8,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Landscape Photography | Event Photographer
Landscape Photography | Event Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 8,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJI OSMO for RENT
DJI OSMO for RENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!