දැන්විම් 435 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent HD best picture quality
Projector rent HD best picture quality

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CAMPING TENTS FOR RENT
CAMPING TENTS FOR RENT

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Led screens wall Display Truck colombo
Led screens wall Display Truck colombo

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projectors For Rent Weddings Full HD
Projectors For Rent Weddings Full HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System For Rent Events
Sound System For Rent Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live band 3 Piece For Weddings
Live band 3 Piece For Weddings

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ Music For Weddings & Parties
DJ Music For Weddings & Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ FOR ALL OCCASIONS
DJ FOR ALL OCCASIONS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids Bouncers for Rent
Kids Bouncers for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - 4K UHD SMART TV FOR RENT
4K UHD SMART TV FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids Event Photography
Kids Event Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Dj music +Lighting +Sound +Smoke machine
Dj music +Lighting +Sound +Smoke machine

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Recording Studio music production
Recording Studio music production

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)
PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Events Video Recording
Events Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Wall With Live Video Feed Renting
LED Wall With Live Video Feed Renting

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 65,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Camera Rent For Events
Video Camera Rent For Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Dream Cakes By Yani
Dream Cakes By Yani

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Product Photography Services
Product Photography Services

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon AF-S DX 18-140mm VR Lens For Rent
Nikon AF-S DX 18-140mm VR Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,400

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Dj sound all event & weddings
Dj sound all event & weddings

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Catering Services
Catering Services

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 150

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Calypso Band
Calypso Band

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TV FOR RENT
TV FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent service all occasions
Projector rent service all occasions

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Canon 70-200mm F/2.8L IS II For Rent
Canon 70-200mm F/2.8L IS II For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector and Screen for rent
Projector and Screen for rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!