දැන්විම් 461 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Portable Sound System For Rent
Portable Sound System For Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector Screen for Rent
Multimedia Projector Screen for Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ FOR ALL OCCASIONS
DJ FOR ALL OCCASIONS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Event Photography Services
Event Photography Services

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,500

පැය 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding cake
Wedding cake

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75

පැය 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Event Photography Services
Event Photography Services

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

පැය 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Video Wall,Screen Sri Lanka Colombo
LED Video Wall,Screen Sri Lanka Colombo

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding photography
Wedding photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Parabolic Shed
Parabolic Shed

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 300,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Microphone (Mic) for Rent
Microphone (Mic) for Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 400

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon D3100 DSLR For Rent
Nikon D3100 DSLR For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 24hours DRY ICE SUPPLY
24hours DRY ICE SUPPLY

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 900

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound systems for rent
Sound systems for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,800

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Sound Light for Event
Projector Sound Light for Event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Camera For Rent In Kandana
Camera For Rent In Kandana

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projectors for rent wide range
Projectors for rent wide range

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - LIVE BAND
LIVE BAND

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stage setups & backdrops
Stage setups & backdrops

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 150

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Conceptual wedding setups
Conceptual wedding setups

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Led dance floor | Hiring
Led dance floor | Hiring

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-නුවර - Cupcakes / Cup Cakes
Cupcakes / Cup Cakes

නුවර, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 100

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Canon 60D For Rent In Kandana
Canon 60D For Rent In Kandana

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Canon EF 24-105mm f/4L Lens For Rent
Canon EF 24-105mm f/4L Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,200

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - GoPro Hero 5 HD Action Cam For Rent
GoPro Hero 5 HD Action Cam For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography
Event Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - සියලුම ජායාරූප සේවාවන් | Photographer
සියලුම ජායාරූප සේවාවන් | Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - DJ music & Lighting
DJ music & Lighting

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!