දැන්විම් 505 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Led Screens Wall Display Tv Truck Rent
Led Screens Wall Display Tv Truck Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TV FOR RENT (4K UHD SMART)
TV FOR RENT (4K UHD SMART)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Birthday party decoration
Birthday party decoration

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 1 යි
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Face painting
Face painting

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Led Screens Wall Display Tv Truck Rent
Led Screens Wall Display Tv Truck Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent 3in1
Projector Rent 3in1

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Parties & Weddings with DJ sounds
Parties & Weddings with DJ sounds

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 9,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Djs for Occasions with Sounds
Djs for Occasions with Sounds

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 9,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Rent Projectors
Rent Projectors

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photography Service for Social Media
Photography Service for Social Media

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional DJ service
Professional DJ service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 16,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic rent
Mic rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 400

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - VIDEO WALL - HIGH QUALITY
VIDEO WALL - HIGH QUALITY

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Nilame Andum
Nilame Andum

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector + Screen rent
Projector + Screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Decorations
Wedding Decorations

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light rent
Light rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ for wedding
DJ for wedding

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Udarata Mul Andum
Udarata Mul Andum

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 45,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wes Dancers
Wes Dancers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Jayamangala Gatha ජයමංගල ගාථා
Jayamangala Gatha ජයමංගල ගාථා

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Ashtaka (පෝරු චාරිත්‍ර )
Ashtaka (පෝරු චාරිත්‍ර )

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJI OSMO for RENT
DJI OSMO for RENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector screen rent
Projector screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector with screen
Projector with screen

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - sound system for rent
sound system for rent

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!