දැන්විම් 102 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි සේවා

වෙළඳ සේවා-නුවර - STEEL STRUCTURES
STEEL STRUCTURES

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-නුවර - AMANO ROOF
AMANO ROOF

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 475

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-නුවර - Landscaping and grasses
Landscaping and grasses

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 45

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Steel railings works
Steel railings works

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,250

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Finishing Roof
Finishing Roof

නුවර, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Landscape and grasses
Landscape and grasses

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 2
වෙළඳ සේවා-නුවර - Steel works
Steel works

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,250

දින 2
වෙළඳ සේවා-නුවර - All type of pantry
All type of pantry

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 3,500

දින 2
වෙළඳ සේවා-නුවර - landscaping & maintenance
landscaping & maintenance

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 5
වෙළඳ සේවා-නුවර - Aluminum bathroom doors
Aluminum bathroom doors

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 8,500

දින 5
මගුල් පෝරු නිෂ්පාදන අවශ්‍යයි

නුවර, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 7
වෙළඳ සේවා-නුවර - landscaping
landscaping

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 8
වෙළඳ සේවා-නුවර - Cabana
Cabana

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 750,000

දින 8
වෙළඳ සේවා-නුවර - gardening and maintenance
gardening and maintenance

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 42

දින 9
වෙළඳ සේවා-නුවර - landscaping and maintenance
landscaping and maintenance

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 42

දින 10
වෙළඳ සේවා-නුවර - S/R House and Building Construction
S/R House and Building Construction

නුවර, වෙළඳ සේවා

දින 10
වෙළඳ සේවා-නුවර - Electrical House Wiring | නිවාස වයරින්
Electrical House Wiring | නිවාස වයරින්

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 500

දින 10
වෙළඳ සේවා-නුවර - House plans Kandy
House plans Kandy

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 10

දින 11
වෙළඳ සේවා-නුවර - Landscaping
Landscaping

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 11
වෙළඳ සේවා-නුවර - Aluminium windows & Tempered Glass
Aluminium windows & Tempered Glass

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 12
වෙළඳ සේවා-නුවර - Shop Fittings
Shop Fittings

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

දින 13
වෙළඳ සේවා-නුවර - All type of steel canopy work
All type of steel canopy work

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 2,250

දින 13
වෙළඳ සේවා-නුවර - Gril and Geats works
Gril and Geats works

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,250

දින 13
වෙළඳ සේවා-නුවර - All type of Roofing
All type of Roofing

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,450

දින 13
වෙළඳ සේවා-නුවර - All type of alumnium works
All type of alumnium works

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,150

දින 13
වෙළඳ සේවා-නුවර - Steel works
Steel works

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 4,500

දින 13
වෙළඳ සේවා-නුවර - All steel Railings and geats
All steel Railings and geats

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,250

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!