දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි සේවා

වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - නල ලිං කාර්මිකයෝ
නල ලිං කාර්මිකයෝ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 1,100

දින 1
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - M S C TUBE WELLS
M S C TUBE WELLS

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 1,200

දින 10
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - Gardening with Maintenance service
Gardening with Maintenance service

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 35

දින 10
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - නල ළින් හෑරීම (Tube well)
නල ළින් හෑරීම (Tube well)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 700

දින 11
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - නලලින් ඉදි කිරීම් සේවාවන්
නලලින් ඉදි කිරීම් සේවාවන්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 11
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - Garden services
Garden services

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 45

දින 14
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - Haritha Garden Service
Haritha Garden Service

කෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 14
වෙනත් සේවා-කෑගල්ල - PENCIL ARTS KEGALLA
PENCIL ARTS KEGALLA

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙනත් සේවා

රු 2,000

දින 24
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - Garden services and grasses
Garden services and grasses

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 45

දින 33
ගෘහ සේවා-කෑගල්ල - Centrifuge Machine Repairing
Centrifuge Machine Repairing

කෑගල්ල, ගෘහ සේවා

දින 39
Electric Works

කෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 41
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - Construction Services
Construction Services

කෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 10,000

දින 46
වෙළඳ සේවා-කෑගල්ල - Hybrid Grass
Hybrid Grass

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 25

දින 50
වෙනත් සේවා-කෑගල්ල - ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක්
ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක්

කෑගල්ල, වෙනත් සේවා

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!