දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-ගාල්ල - විශ්ම කර්ම වෙද මැදුර හීනටිය, බලපිටිය
විශ්ම කර්ම වෙද මැදුර හීනටිය, බලපිටිය

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 2,000

සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Diabetics and Gastritis
Diabetics and Gastritis

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

දින 7
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Help Adults care center
Help Adults care center

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 30,000

දින 12
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-ගම්පහ - Ayurveda Treatments - OSHADI GANEMULLA
Ayurveda Treatments - OSHADI GANEMULLA

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 1,000

දින 13
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Home care services and Nursing
Home care services and Nursing

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 2,200

දින 18
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Home Nursing Care
Home Nursing Care

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 1

දින 20
Ayurveda Treatments

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

දින 27
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Ayurveda Treatments
Ayurveda Treatments

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 350

දින 31
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කුරුණෑගල - දණහිස් වේදනාවට Knee complication බෙහෙත්
දණහිස් වේදනාවට Knee complication බෙහෙත්

කුරුණෑගල, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 100

දින 32
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Home Care Nursing
Home Care Nursing

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 1,400

දින 39
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Elderly & Bedridden
Elderly & Bedridden

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 55,000

දින 39
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Mother Elder Care Center
Mother Elder Care Center

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

දින 50
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-ගම්පහ - Hiru Aurveda Treatment
Hiru Aurveda Treatment

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 1,200

දින 50
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-ගම්පහ - Nursing Care for Male & Female
Nursing Care for Male & Female

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

දින 52
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කොළඹ - Carehome for senior citizen
Carehome for senior citizen

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!