දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි සේවා

වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Garden services
Garden services

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 123

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube well
Tube well

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 550

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Well
Tube Well

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - DIALOG WIFI CAMERA INSTALLATION
DIALOG WIFI CAMERA INSTALLATION

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 14,500

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Well Services in Galle
Tube Well Services in Galle

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - N.K TUBE WELLS
N.K TUBE WELLS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Well
Tube Well

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Krishi Dancing Group And Services
Krishi Dancing Group And Services

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - NAWANJANA TUBE WELLS
NAWANJANA TUBE WELLS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 16
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - ස්ව්‍යංක්‍රීය ලොක් සවි කිරීම සහ සේවා
ස්ව්‍යංක්‍රීය ලොක් සවි කිරීම සහ සේවා

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 12,500

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - ස්ව්‍යංක්‍රීය ආරක්ෂක පද්ධති සවිකිරීම
ස්ව්‍යංක්‍රීය ආරක්ෂක පද්ධති සවිකිරීම

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 16,500

දින 18
ගෘහ සේවා-ගාල්ල - Care givers,Baby Sitters - ගෘහ සේවිකාවන්
Care givers,Baby Sitters - ගෘහ සේවිකාවන්

ගාල්ල, ගෘහ සේවා

රු 15,000

දින 20
ගෘහ සේවා-ගාල්ල - KENT REFRIGERATION AND ELECTRICAL
KENT REFRIGERATION AND ELECTRICAL

ගාල්ල, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 24
ගෘහ සේවා-ගාල්ල - Insulation Service
Insulation Service

ගාල්ල, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 25
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Shenun Tube wells
Shenun Tube wells

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 650

දින 28
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - SHENUN TUBE WELL
SHENUN TUBE WELL

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 900

දින 28
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - CCTV සහ ආරක්ෂක උපකරණ සවි කිරීම
CCTV සහ ආරක්ෂක උපකරණ සවි කිරීම

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 52,000

දින 28
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - DJ Music
DJ Music

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 38
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - S AND SANJAYA TUBE WELLS
S AND SANJAYA TUBE WELLS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 43
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - N.K TUBE WELLS
N.K TUBE WELLS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 43
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Wedding cake
Wedding cake

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30

දින 44
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Wedding Photography / Video
Wedding Photography / Video

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75,000

දින 49
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - GALLE TUBE WELL TECHNICIANS
GALLE TUBE WELL TECHNICIANS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 50
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-ගාල්ල - විශ්ම කර්ම වෙද මැදුර හීනටිය, බලපිටිය
විශ්ම කර්ම වෙද මැදුර හීනටිය, බලපිටිය

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 2,000

දින 53
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Construction Service and Repairing
Construction Service and Repairing

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!