දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි සේවා

උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Recording Studio music production
Recording Studio music production

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

ගෘහ සේවා-ගාල්ල - All Satellite Dish Videocon Recharge
All Satellite Dish Videocon Recharge

සාමාජිකයාගාල්ල, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - DIALOG WIFI CAMERA INSTALLATION
DIALOG WIFI CAMERA INSTALLATION

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 14,500

දින 3
වෙනත් සේවා-ගාල්ල - Pencil Art Gallery
Pencil Art Gallery

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් සේවා

රු 2,000

දින 4
රැකියාවක් අවශ්‍යයි

ගාල්ල, වෙනත් සේවා

දින 9
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - CONSTRUCTION & CONSULTING
CONSTRUCTION & CONSULTING

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 14
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - PROFESSIONAL TECHNICAL SUPPORT SERVICES
PROFESSIONAL TECHNICAL SUPPORT SERVICES

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 2,000

දින 15
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - ගෘහ ආරක්ෂක පද්ධති සවි කිරීම
ගෘහ ආරක්ෂක පද්ධති සවි කිරීම

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 16,500

දින 15
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - House Electric work
House Electric work

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Heavenly Rich Wedding Cake
Heavenly Rich Wedding Cake

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 55

දින 15
වෙනත් සේවා-ගාල්ල - ගාල්ලගේ ආකර්ෂා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්
දින 18
වෙනත් සේවා-ගාල්ල - PENCIL ART GIFTS GALLE
PENCIL ART GIFTS GALLE

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් සේවා

රු 2,000

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - DEEP WELL ENGINEERS
DEEP WELL ENGINEERS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 1,200

දින 20
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Projector & camera Rent Services
Projector & camera Rent Services

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 21
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - BURGLAR HOME ALARM SYSTEMS
BURGLAR HOME ALARM SYSTEMS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 16,500

දින 21
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Wells
Tube Wells

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 650

දින 25
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Wells (ගිම්හාන නළ ළිං කාර්මිකයෝ)
දින 26
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Shan Tube Wells නලලිං කාර්මිකයෝ
Shan Tube Wells නලලිං කාර්මිකයෝ

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 750

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - ගාල්ල නල ලිං
ගාල්ල නල ලිං

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 1,300

දින 33
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Amandi Builders Construction Service
Amandi Builders Construction Service

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 36
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Aluminium Fabrication & Glass Works
Aluminium Fabrication & Glass Works

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 36
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - NAWANJANA TUBE WELLS
NAWANJANA TUBE WELLS

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 39
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Solar hot water service & repair
Solar hot water service & repair

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 2,500

දින 49
උත්සව හා විනෝදාංග-ගාල්ල - Wedding Photography
Wedding Photography

ගාල්ල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75,000

දින 50
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - dhua cctv & Time attendance
dhua cctv & Time attendance

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 46,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!