මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

නුවර හි ජංගම දුරකතන උපාංග විකිණීමට

දැන්විම් 588 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි