වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 207 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Original 10000mah WST Power bank
Original 10000mah WST Power bank

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,800

පැය 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Apple iwatch series 3
Apple iwatch series 3

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 28,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Bluetooth Receiver for handsfree
Bluetooth Receiver for handsfree

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - 8gb Memory Chip
8gb Memory Chip

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - 4gb Memory Chip
4gb Memory Chip

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 300

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - 32 gb chip
32 gb chip

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Power Bank
Power Bank

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Mi Band 2 Smart Watch
Mi Band 2 Smart Watch

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - AirPods
AirPods

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - 16GB Memory Chip -Class 10
16GB Memory Chip -Class 10

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - TWS wireless Earbuds
TWS wireless Earbuds

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Wireless earphone
Wireless earphone

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Brand new i phone 5 6s deta cable
Brand new i phone 5 6s deta cable

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Microsoft 535 touch and display
Microsoft 535 touch and display

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung Gear Vr Box
Samsung Gear Vr Box

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung Charger
Samsung Charger

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - iPhone 6s cover
iPhone 6s cover

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Iphone 6 Battery
Iphone 6 Battery

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - GT-i9100 S2 PLUS MOTHERBOARD FIX
GT-i9100 S2 PLUS MOTHERBOARD FIX

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,800

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - DIGITAL SMART WATCH DZ09(SIM/CAMERA)
DIGITAL SMART WATCH DZ09(SIM/CAMERA)

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,999

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Remax RPP-51 2500mA Mini Power Bank
Remax RPP-51 2500mA Mini Power Bank

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,900

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung j2 back cover
Samsung j2 back cover

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Apple i phone 5 back cover
Apple i phone 5 back cover

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - 32GB memory
32GB memory

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Power bank 10400 mah
Power bank 10400 mah

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!