වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 290 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Beats Headset
Beats Headset

සාමාජිකයානුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,650

විනාඩි 48
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Sony 32Gb Micro Sd 4K
Sony 32Gb Micro Sd 4K

සාමාජිකයානුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

විනාඩි 50
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Apple iphone barty 5/5s/6/6s/7s/7/
Apple iphone barty 5/5s/6/6s/7s/7/

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Nokia 5
Nokia 5

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 20,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Wireless ring
Wireless ring

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - SAMSUNG GALAXY NOTE 1
SAMSUNG GALAXY NOTE 1

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung galaxy J7 max full glue 5D
Samsung galaxy J7 max full glue 5D

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung galaxy J7 max 360 back cover
Samsung galaxy J7 max 360 back cover

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung galaxy j5 case cover
Samsung galaxy j5 case cover

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - UGreen USB C to A (3.0)
UGreen USB C to A (3.0)

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Lava battery
Lava battery

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - MOBILE DISPLAY/LCD TUCH SCREEN
MOBILE DISPLAY/LCD TUCH SCREEN

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - APPLE ORIGINAL BATRYS 6/6S/7/7S ANY
APPLE ORIGINAL BATRYS 6/6S/7/7S ANY

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Energizer 16gb chip
Energizer 16gb chip

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung Original Earphone
Samsung Original Earphone

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 799

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - APPLE IPHONE AIREPOD
APPLE IPHONE AIREPOD

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Mobile disply lcd /Tuch screen
Mobile disply lcd /Tuch screen

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 100

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - 6s Original Lcd
6s Original Lcd

සාමාජිකයානුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - I phone 5 display
I phone 5 display

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung fast charger
Samsung fast charger

සාමාජිකයානුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - J7 Battery
J7 Battery

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,050

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Samsung Motherboards
Samsung Motherboards

සාමාජිකයානුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - IPhone 4S Display
IPhone 4S Display

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - USB Tipe c card reader
USB Tipe c card reader

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Lg g3 cover and tempered
Lg g3 cover and tempered

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!