වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Apple original handfree
Apple original handfree

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Smart Watch
Smart Watch

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,300

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Htc 816 Battery
Htc 816 Battery

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Power Bank
Power Bank

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Power bank
Power bank

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - 32GB Pendrive
32GB Pendrive

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - iPhone Charger
iPhone Charger

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,600

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Original iPhone headset
Original iPhone headset

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,700

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung Original Charger
Samsung Original Charger

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Airpod
Airpod

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,200

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung S4 Display
Samsung S4 Display

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Iphone Data Cable & Adapter
Iphone Data Cable & Adapter

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,200

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung phone parts
Samsung phone parts

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - J7 Lcd
J7 Lcd

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Iphone 4/4s Battery
Iphone 4/4s Battery

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 890

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Vr Box
Vr Box

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - 16GB Kingston Micro SD Memory Chip
16GB Kingston Micro SD Memory Chip

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,249

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Mobile Accessories
Mobile Accessories

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Iphone Origanal Cable
Iphone Origanal Cable

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Sony M2 Display
Sony M2 Display

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Sony M2 Battery
Sony M2 Battery

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Sony Xperia M2 Sound Module
Sony Xperia M2 Sound Module

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung doos J1
Samsung doos J1

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Bluetooth Stereo Sport Ear Phone
Bluetooth Stereo Sport Ear Phone

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Smart Watch with box
Smart Watch with box

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,700

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!