දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - 32 Gb sd card *BRANDNEW*
32 Gb sd card *BRANDNEW*

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Original apple charger
Original apple charger

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Samsung core prime back cover (silver)
Samsung core prime back cover (silver)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - 32GB SanDisk class 10 memory card
32GB SanDisk class 10 memory card

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Samsung S2(International) -Display
Samsung S2(International) -Display

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - 32GB SanDisk Class10 Memory Card
32GB SanDisk Class10 Memory Card

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Iphone 5s display
Iphone 5s display

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Oppo F7 360 cover + tempered glass
Oppo F7 360 cover + tempered glass

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Jabra Bluetooth headset
Jabra Bluetooth headset

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Power Bank
Power Bank

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Power bank 10000mph
Power bank 10000mph

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Fast Charger
Fast Charger

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Wireless Charger
Wireless Charger

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Samsung EVO PLUS 32gb micro Sd
Samsung EVO PLUS 32gb micro Sd

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - DISPLAY AND TUCH PAD MOBILE,TAB
DISPLAY AND TUCH PAD MOBILE,TAB

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Galaxy j7 battery original
Galaxy j7 battery original

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - HD Stereo Sound Exercise headset
HD Stereo Sound Exercise headset

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Apple iPhone 6s original box
Apple iPhone 6s original box

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Iphone 6 box
Iphone 6 box

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Bluetooth handsfree and 16GB memory card
Bluetooth handsfree and 16GB memory card

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Lenovo A1000 display
Lenovo A1000 display

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Lenyes power bank
Lenyes power bank

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Mobile phone lens. (fish eyes)
Mobile phone lens. (fish eyes)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 26
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - I6 iphone box 64GB
I6 iphone box 64GB

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 26
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - S7 EDGE hand-free
S7 EDGE hand-free

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!