දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Power bank
Power bank

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Back Cover For Huawei Y 5ll
Back Cover For Huawei Y 5ll

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - 128GB Memory card
128GB Memory card

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Memory card
Memory card

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Samsung s3 battery
Samsung s3 battery

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Oppo bluetooth headset
Oppo bluetooth headset

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - R sim turbo 4g
R sim turbo 4g

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Power bank
Power bank

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Samsung power bank
Samsung power bank

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - 16GB sd cards
16GB sd cards

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Apple iphone charger
Apple iphone charger

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Samsung duos 2
Samsung duos 2

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Apple 6 Earphone
Apple 6 Earphone

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Apple Watch
Apple Watch

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 20,000

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Power Bank 2800mah
Power Bank 2800mah

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Xiaomi Mi Power Bank
Xiaomi Mi Power Bank

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Nokia Phone Charger
Nokia Phone Charger

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Galaxy S6 G920 Frame Chassis
Galaxy S6 G920 Frame Chassis

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,300

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - iphone 5s display
iphone 5s display

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,800

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Genuine Samsung Fast Charging
Genuine Samsung Fast Charging

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - solar phone battry charger
solar phone battry charger

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,950

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - selfy strict
selfy strict

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 260

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - memory card 64/128/512 Gb (Sd)
memory card 64/128/512 Gb (Sd)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,200

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - 32 gb sd crads
32 gb sd crads

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Power Bank 10000mAh
Power Bank 10000mAh

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,600

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!