දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Mobile Zoom Lens
Mobile Zoom Lens

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Nokia 5c Battery
Nokia 5c Battery

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Iphone 6 plus Display
Iphone 6 plus Display

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - ZENFONE for parts
ZENFONE for parts

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Galaxy s5 original battery
Galaxy s5 original battery

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung galaxy s3 mother board
Samsung galaxy s3 mother board

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,600

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Phone cover
Phone cover

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Multi Charger
Multi Charger

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - PHONE COVER
PHONE COVER

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Mobile Support Ring
Mobile Support Ring

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 50

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Sony E4 (back cover)
Sony E4 (back cover)

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung a5 Display
Samsung a5 Display

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,500

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Sumsung s4 battery
Sumsung s4 battery

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Bluetooth head set
Bluetooth head set

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Super Bass Headset Original
Super Bass Headset Original

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Galaxy S4 battery
Galaxy S4 battery

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Iphone Original Headset
Iphone Original Headset

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - 32GB Micro SD Card மெமரி Memory TF Flash
32GB Micro SD Card மெமரி Memory TF Flash

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Kingston Memory card 64gb(Micro SD)
Kingston Memory card 64gb(Micro SD)

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - IPhone 6 ear set
IPhone 6 ear set

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Apple i phone 6 back cover
Apple i phone 6 back cover

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - USB Car chager
USB Car chager

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Pineng Powerbank 10000mAh Original
Pineng Powerbank 10000mAh Original

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,490

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - MiraScreen Wifi Display HD
MiraScreen Wifi Display HD

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,790

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Apple Airpods
Apple Airpods

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 26,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!