දැන්විම් 1,321 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි වාහන

මෝටර් රථ-පුත්තලම - Honda Grace 2015
Honda Grace 2015

63,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 5,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kubota L 1802
Kubota L 1802

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Honda Fit Shuttle 2012
Honda Fit Shuttle 2012

44,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 3,900,000

පැය 1
පාපැදි-පුත්තලම - Original Japan
Original Japan

පුත්තලම, පාපැදි

රු 10,000

පැය 1
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Honda Civic FD3 2009
Honda Civic FD3 2009

88,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 3,650,000

පැය 1
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Honda Fit 2014
Honda Fit 2014

7,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 4,490,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Toyoace 2000
Toyota Toyoace 2000

170,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland 3 Cube Tipper 2006
Ashok Leyland 3 Cube Tipper 2006

180,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

පැය 4
මෝටර් රථ-පුත්තලම - DFSK Glory 2016
DFSK Glory 2016

32,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 2,775,000

පැය 4
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Prius S Touring 3rd Gen 2012
Toyota Prius S Touring 3rd Gen 2012

66,700 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 4,990,000

මෝටර් රථ-පුත්තලම - Mitsubishi 4DR 5 1968
Mitsubishi 4DR 5 1968

138,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 1,650,000

පැය 5
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Aqua S Grade 2013
Toyota Aqua S Grade 2013

60,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 3,800,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Shell LH51 1987
Toyota Shell LH51 1987

300,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CD 125 benly 2003
Honda CD 125 benly 2003

45,629 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Vanette 2004
Mazda Vanette 2004

150,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

පැය 6
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Nissan March 2002
Nissan March 2002

90,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland cago 2006
Ashok Leyland cago 2006

115,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland cago 2004
Ashok Leyland cago 2004

140,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda tipper 2007
Mazda tipper 2007

89,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Tata LPK1615 2006
Tata LPK1615 2006

130,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Isuzu forward 1996
Isuzu forward 1996

120,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland cago 2011
Ashok Leyland cago 2011

110,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Ashok Leyland comet tipper 2006
Ashok Leyland comet tipper 2006

120,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

පැය 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Tyres set
Tyres set

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda taytan 2001
Mazda taytan 2001

130,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

පැය 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo For Sale (IHI 28)
Backo For Sale (IHI 28)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 790,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Hornet 2011
Honda Hornet 2011

40,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!