දැන්විම් 1,229 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි වාහන

මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Corona 1984
Toyota Corona 1984

110,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 695,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Hilux 2007
Toyota Hilux 2007

130,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 5,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi Van L300 1984
Mitsubishi Van L300 1984

175,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

විනාඩි 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 200 GL 2006
Toyota KDH 200 GL 2006

128,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,825,000

විනාඩි 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Vanette Bongo 2001
Nissan Vanette Bongo 2001

180,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,075,000

මෝටර් රථ-පුත්තලම - Suzuki Swift 2007
Suzuki Swift 2007

98,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 2,575,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki Lorry 2007
Suzuki Lorry 2007

90,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota TRH200 2016
Toyota TRH200 2016

44,500 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,550,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mahindra bolero 2015
Mahindra bolero 2015

34,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio HET 2017
Honda Dio HET 2017

5,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 197,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Suzuki EVERY 2006
Suzuki EVERY 2006

72,000 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mazda Bongo Lorry 2008
Mazda Bongo Lorry 2008

180,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Dolphin 172 2003
Toyota Dolphin 172 2003

75,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,125,000

පැය 2
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Honda Fit GP1 2012
Honda Fit GP1 2012

89,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 3,200,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Nissan Vanette 2007
Nissan Vanette 2007

130,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Dolphin 1990
Toyota Dolphin 1990

390,965 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

පැය 2
පාපැදි-පුත්තලම - Push cycle stander
Push cycle stander

පුත්තලම, පාපැදි

රු 9,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KDH 201 SUPER GL 2013
Toyota KDH 201 SUPER GL 2013

80,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,750,000

පැය 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Aluminium Hydrolic Oil Cooler
Aluminium Hydrolic Oil Cooler

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

පැය 3
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Hilux double cab 2007
Toyota Hilux double cab 2007

110,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 5,400,000

පැය 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Spacia Front Shell
Spacia Front Shell

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

48,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

පැය 3
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota IST PUSH START 2008
Toyota IST PUSH START 2008

65,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 3,695,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Hilux champ 2013
Toyota Hilux champ 2013

60,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,200,000

පැය 3
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Premio 2012
Toyota Premio 2012

53,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 5,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Mitsubishi MiniCab 2001
Mitsubishi MiniCab 2001

200,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 935,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Dimo Batta Tata 2012
Dimo Batta Tata 2012

50,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 765,000

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!