වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 136 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Volkswagen Passat Seat Set
Volkswagen Passat Seat Set

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 80,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Isuzu samanala face
Isuzu samanala face

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 80,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - KIA Sorento Complete Diesel Engine
KIA Sorento Complete Diesel Engine

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 275,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - BMW 3 Series X1 Automatic Gearbox
BMW 3 Series X1 Automatic Gearbox

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 275,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - BMW E36 Complete Diesel Engine
BMW E36 Complete Diesel Engine

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 175,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Audi A4 19 Inch Alloy Wheels
Audi A4 19 Inch Alloy Wheels

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 200,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - KDH SIDE MIRROR
KDH SIDE MIRROR

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,500

දින 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - KDH 3D CARPET
KDH 3D CARPET

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 17,000

දින 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - CHR 3D CARPET
CHR 3D CARPET

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,000

දින 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - BBS alloywheel
BBS alloywheel

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 60,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - HITACHI LANDY 200-2 අමතර කොටස්
HITACHI LANDY 200-2 අමතර කොටස්

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 50,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - lorry body
lorry body

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 180,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Toyota dvd set
Toyota dvd set

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Car mutimedia
Car mutimedia

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Diagnostic scanner
Diagnostic scanner

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,150

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Mitsubishi l300 foot set
Mitsubishi l300 foot set

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - KDH Full body kit
KDH Full body kit

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - lancer box
lancer box

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - KTM - Full Face Helmot
KTM - Full Face Helmot

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Mercedes Benz W212 AMG 18" Alloy Wheels
Mercedes Benz W212 AMG 18" Alloy Wheels

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 200,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - lancer box body
lancer box body

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Hyundai sonata h-matic
Hyundai sonata h-matic

පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 14
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Toyota Hiace Grand Cabin Front Cut
Toyota Hiace Grand Cabin Front Cut

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 200,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Nissan NV200 Side Cut
Nissan NV200 Side Cut

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 125,000

දින 16
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පුත්තලම - Toyota Prius Side Cut
Toyota Prius Side Cut

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 120,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!