වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 203 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Hyundai eon back door
Hyundai eon back door

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 21,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Nissan Pulsar dicky
Nissan Pulsar dicky

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 11,000

පැය 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Passa Dora beeding cr27 Toyota town ace
Passa Dora beeding cr27 Toyota town ace

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Vannet Cr22 shocket
Vannet Cr22 shocket

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - CR 27 Face Cut
CR 27 Face Cut

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 220,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Canter craw cab bed
Canter craw cab bed

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Dolphin Hi Roof seat set
Dolphin Hi Roof seat set

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 55,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Mark 8 200 Backet
Mark 8 200 Backet

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 195,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Nissan ZD30 complete engine
Nissan ZD30 complete engine

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 325,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - toyota hybrid batry
toyota hybrid batry

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 365,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Car set
Car set

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,750

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Pioneer AVH-A205BT DVD Player
Pioneer AVH-A205BT DVD Player

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 29,500

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - zongshin gy
zongshin gy

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Toyota 2c van gear box
Toyota 2c van gear box

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Gear box - isuzu 4jg2 MNL
Gear box - isuzu 4jg2 MNL

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 80,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Mitsubishi PO5 face cut
Mitsubishi PO5 face cut

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 250,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - 12v Air compressor
12v Air compressor

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,700

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Hyundai eon back door
Hyundai eon back door

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 21,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Dolphin seat set
Dolphin seat set

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - FB 14, 13 Power steering rack
FB 14, 13 Power steering rack

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - 121 Power Steering Rack For Sale
121 Power Steering Rack For Sale

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Brake Pad. Fbk
Brake Pad. Fbk

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Suzuki Swift zc11s front door
Suzuki Swift zc11s front door

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Zest 2.9 ton boom
Zest 2.9 ton boom

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 575,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Tipper bed
Tipper bed

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 225,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - NKR Nikal Buffer
NKR Nikal Buffer

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!