වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 159 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Hyundai H100 engine
Hyundai H100 engine

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 325,000

පැය 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Hankook tyres
Hankook tyres

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 11,500

පැය 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Hyundai H100
Hyundai H100

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 325,000

පැය 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Vakum Horn
Vakum Horn

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Sheet Original Japan
Sheet Original Japan

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Glouse
Glouse

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Googles
Googles

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Beon Joppa Full Face Helmet
Beon Joppa Full Face Helmet

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - MITSUBISHI PAJARO V78 ABS UNIT
MITSUBISHI PAJARO V78 ABS UNIT

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 60,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - TOYOTA PRIUS ABS UNIT
TOYOTA PRIUS ABS UNIT

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - MITSUBISHI ROSA BUS WITH OUT CHASSIS
MITSUBISHI ROSA BUS WITH OUT CHASSIS

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,900,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R Side Mirrors MH55S Stingray / Fz /Fx
Wagon R Side Mirrors MH55S Stingray / Fz /Fx

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 20,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R Dicky Door MH55S Stingray / Fz
Wagon R Dicky Door MH55S Stingray / Fz

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R MH55S FX Front Bumper
Wagon R MH55S FX Front Bumper

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R Led Fog Lights
Wagon R Led Fog Lights

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R MH55S Stingray Front Bumper
Wagon R MH55S Stingray Front Bumper

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R MH55S FZ / FX Tail Lights
Wagon R MH55S FZ / FX Tail Lights

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R Stingray MH55S Head Lights
Wagon R Stingray MH55S Head Lights

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - රීකන්ඩිශන් md නයින්ට් ඉදිරිපස ලැගිජ්
රීකන්ඩිශන් md නයින්ට් ඉදිරිපස ලැගිජ්

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,800

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - රීකන්ඩිශන් md නයින්ට් පිටුපස සීම් ආර්ම්
රීකන්ඩිශන් md නයින්ට් පිටුපස සීම් ආර්ම්

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Wagon R MH55S Stingray Tail Lights
Wagon R MH55S Stingray Tail Lights

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Car Reverse Camera (Night Vision)
Car Reverse Camera (Night Vision)

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,650

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - Nissan Td27 Engine
Nissan Td27 Engine

මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 80,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - ISUZU 4JA1 COMPLETE ENGINE
ISUZU 4JA1 COMPLETE ENGINE

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 360,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතර - ISUZU 4HF1 COMPLETE ENGINE
ISUZU 4HF1 COMPLETE ENGINE

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 580,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!