දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-මාතර - වසර 7ක විශේෂ ණයක් 🚘 Wagonr Stingray
වසර 7ක විශේෂ ණයක් 🚘 Wagonr Stingray

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 2
රථවාහන සේවා-මාතර - වසර 7ක විශේෂ ණයක් 🚘 Suzuki Wagonr FZ
වසර 7ක විශේෂ ණයක් 🚘 Suzuki Wagonr FZ

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 245,000

දින 4
රථවාහන සේවා-මාතර - RENT A CAR - HONDA FIT GP5 HYBRID
RENT A CAR - HONDA FIT GP5 HYBRID

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 4,000

දින 5
රථවාහන සේවා-මාතර - Mahindra Maximo rent
Mahindra Maximo rent

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

දින 5
රථවාහන සේවා-මාතර - Wedding CAR - Prius
Wedding CAR - Prius

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 5,500

දින 5
රථවාහන සේවා-මාතර - STAFF SERVICE AVAILABLE FOR COLOMBO
STAFF SERVICE AVAILABLE FOR COLOMBO

මාතර, රථවාහන සේවා

දින 8
රථවාහන සේවා-මාතර - ඔබට වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න 🚘 Daihatsu Mira
ඔබට වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න 🚘 Daihatsu Mira

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 8
රථවාහන සේවා-මාතර - WagonR Rent a car
WagonR Rent a car

මාතර, රථවාහන සේවා

දින 9
රථවාහන සේවා-මාතර - RENT A CAR / WEDDING - Axio hybrid
RENT A CAR / WEDDING - Axio hybrid

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 10
රථවාහන සේවා-මාතර - Wedding car New BMW M SPORT 520d
Wedding car New BMW M SPORT 520d

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

දින 11
රථවාහන සේවා-මාතර - වසර 7ක බැංකු ණය 🚘Wagonr FZ 2018
වසර 7ක බැංකු ණය 🚘Wagonr FZ 2018

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 245,000

දින 12
රථවාහන සේවා-මාතර - වසර 7ක බැංකු ණය Wagonr Stingray 2018
වසර 7ක බැංකු ණය Wagonr Stingray 2018

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 12
රථවාහන සේවා-මාතර - KDH Van For hire
KDH Van For hire

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 40

දින 13
රථවාහන සේවා-මාතර - වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Mazda Flair
වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Mazda Flair

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 15
රථවාහන සේවා-මාතර - වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Wagonr Stingray
වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Wagonr Stingray

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 20
රථවාහන සේවා-මාතර - Dolphin van for hire
Dolphin van for hire

මාතර, රථවාහන සේවා

දින 20
රථවාහන සේවා-මාතර - LORRY FOR HIRE
LORRY FOR HIRE

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 21
රථවාහන සේවා-මාතර - Lorry For Hire & Moving
Lorry For Hire & Moving

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 90

දින 24
රථවාහන සේවා-මාතර - Van for Hire kdh 200
Van for Hire kdh 200

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 40

දින 25
රථවාහන සේවා-මාතර - Toyota Vitz 2015 importing
Toyota Vitz 2015 importing

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 3,625,000

දින 27
රථවාහන සේවා-මාතර - Wedding car Honda Civic 2018
Wedding car Honda Civic 2018

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 9,000

දින 35
රථවාහන සේවා-මාතර - Toyota Aqua GS සදහා වසර 7ක ණයක්
Toyota Aqua GS සදහා වසර 7ක ණයක්

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 40
රථවාහන සේවා-මාතර - Suzuki Hustler Custom සදහා වසර 7ක ණයක්
Suzuki Hustler Custom සදහා වසර 7ක ණයක්

සාමාජිකයාමාතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 41
රථවාහන සේවා-මාතර - RENT A CAR / CAB SERVICE - Alto
RENT A CAR / CAB SERVICE - Alto

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 1,700

දින 42
රථවාහන සේවා-මාතර - RENT A CAR - SUZUKI EVERY VAN JOIN 2017
RENT A CAR - SUZUKI EVERY VAN JOIN 2017

මාතර, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!