දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car - Wagon R (Black)
Rent a Car - Wagon R (Black)

කොළඹ, රථවාහන සේවා

පැය 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Ac Van for Hire Kdh - with Driver
Ac Van for Hire Kdh - with Driver

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 40

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Full Body Lorry For Hire
Full Body Lorry For Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් Wagonr FZ
ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් Wagonr FZ

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Lorry For Hire
Lorry For Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 2
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ඔබට ලීසිං අවස්ථාවක් Wagon R FX
ඔබට ලීසිං අවස්ථාවක් Wagon R FX

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 245,000

දින 2
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Mahindra maximo Lorry rent
Mahindra maximo Lorry rent

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Alto 800 for rent
Alto 800 for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-කොළඹ - බැංකු ණය අවස්ථාවක් 🚘 Wagonr Stingray
බැංකු ණය අවස්ථාවක් 🚘 Wagonr Stingray

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 345,000

දින 3
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Suzuki Wagon R 2018-car for rent
Suzuki Wagon R 2018-car for rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 65,000

දින 3
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Honda Vezel for Rent
Honda Vezel for Rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 128,000

දින 3
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van For Hire KDH Highroof 15 Seater
Van For Hire KDH Highroof 15 Seater

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 45

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van For Hire KDH Highroof 15 seater fhjj
Van For Hire KDH Highroof 15 seater fhjj

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 45

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ණය පහසුකම් Wagonr Stingray
ණය පහසුකම් Wagonr Stingray

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 345,000

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car - Alto
Rent a Car - Alto

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 37,500

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ලීසිං අවස්ථාවක් වසර 7කට Wagon R Stingray
ලීසිං අවස්ථාවක් වසර 7කට Wagon R Stingray

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 345,000

දින 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ALTO K10 Auto Gear 2015 car available for rent
ALTO K10 Auto Gear 2015 car available for rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 48,000

දින 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Mazda Familia (new Face) for Long Term Rent
Mazda Familia (new Face) for Long Term Rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 60,000

දින 6
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Audi A4 S-Line for Long Term Rent
Audi A4 S-Line for Long Term Rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 195,000

දින 6
රථවාහන සේවා-කොළඹ - උපරිම ණය අඩුම මුලික මුදලට Wagonr FZ
උපරිම ණය අඩුම මුලික මුදලට Wagonr FZ

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Nissan Vanette High Roof / Rent a Car
Nissan Vanette High Roof / Rent a Car

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Wagon R fer rent
Wagon R fer rent

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Axio Car for rent 2018
Axio Car for rent 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 5,000

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Easy Loan Suzuki Alto/2018-UNREGISTERED
Easy Loan Suzuki Alto/2018-UNREGISTERED

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,015

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Mahindara bolero rent
Mahindara bolero rent

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!