දැන්විම් 1,280 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Lokka 2014
Tata Dimo Lokka 2014

62,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,465,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Mitsubishi 4DR5 15" Jeep Alloy Wheels
Mitsubishi 4DR5 15" Jeep Alloy Wheels

කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 37,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Leaf AZEO 2014
Nissan Leaf AZEO 2014

57,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,475,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro MX 7 2015
Micro MX 7 2015

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,200,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2015
Micro Panda 2015

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,600,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2014
Micro Panda 2014

49,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,450,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Sunny FB14 1999
Nissan Sunny FB14 1999

178,941 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,700,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda Cross 2012
Micro Panda Cross 2012

36,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,690,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2012
Micro Panda 2012

77,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,345,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan March 2000
Nissan March 2000

87,510 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro MX 7 2012
Micro MX 7 2012

92,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro MX 7 2012
Micro MX 7 2012

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2015
Micro Panda 2015

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,600,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2015
Micro Panda 2015

8,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,650,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Lancer 2001
Mitsubishi Lancer 2001

219,211 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY VAN 2014
Suzuki EVERY VAN 2014

40,339 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Ssang Yong Korando 2014
Ssang Yong Korando 2014

83,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,100,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Emgrand 2015
Micro Emgrand 2015

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Civic SR Turbo 2018
Honda Civic SR Turbo 2018

20 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,290,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2014
Micro Panda 2014

71,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,550,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Esteem 2001
Suzuki Esteem 2001

27,586 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET 2004
Daihatsu HIJET 2004

147,071 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,125,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz 2012
Toyota Vitz 2012

65,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE GL PETROL 2013
Toyota HIACE GL PETROL 2013

36,582 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,290,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Carina 1992
Toyota Carina 1992

393,107 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JMCOL 3T-6 2016
JMCOL 3T-6 2016

18,411 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,795,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Viva Elite 2011
Perodua Viva Elite 2011

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,050,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!