මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ලොරි සහ ට්‍රක් රථ විකිණීමට | කොට්ටාව

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි