දැන්විම් 2,737 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වාහන

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - HINO RANGER SIGNAL LAMP
HINO RANGER SIGNAL LAMP

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Ford Fiesta MK7 2011
Ford Fiesta MK7 2011

71,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,980,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz SAFETY PACKAGE 2017
Toyota Vitz SAFETY PACKAGE 2017

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,085,000

විනාඩි 19
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz B/ New Sterling 2018
Toyota Vitz B/ New Sterling 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,485,000

විනාඩි 24
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Peugeot 406 1999
Peugeot 406 1999

190,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,380,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz P/ WHITE 2015
Toyota Vitz P/ WHITE 2015

41,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,585,000

විනාඩි 29
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R FX 4 way cam PACKAGE 2017
Suzuki Wagon R FX 4 way cam PACKAGE 2017

9,700 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,825,000

විනාඩි 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY JOIN H/ ROOF 2018
Suzuki EVERY JOIN H/ ROOF 2018

20 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,060,000

විනාඩි 40
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - OUTLANDER වසර 7 දක්වා FAST LEASING
OUTLANDER වසර 7 දක්වා FAST LEASING

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,070

පැය 1 යි
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - RANGE ROVER EVOQUE GENUINE FOG LIGHTS
RANGE ROVER EVOQUE GENUINE FOG LIGHTS

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 59,640

පැය 1 යි
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - RANGE ROVER EVOQUE GENUINE FOG SWITCH
RANGE ROVER EVOQUE GENUINE FOG SWITCH

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 49,500

පැය 1 යි
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - NEW HEAD LIGHT TINTED
NEW HEAD LIGHT TINTED

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - DVR RECORDER
DVR RECORDER

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - CAR PROTECTION STICKER
CAR PROTECTION STICKER

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 350

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - CAR DOOR EDGE PROTECTOR STICKER
CAR DOOR EDGE PROTECTOR STICKER

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 350

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van for hire kdh 14 seater
Van for hire kdh 14 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Yaris 2011
Toyota Yaris 2011

70,900 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,775,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Daihatsu Cast Activa 2016
Daihatsu Cast Activa 2016

12,400 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,850,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Daihatsu Mira ES 2017
Daihatsu Mira ES 2017

1,400 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,725,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Titan 2014
Mazda Titan 2014

58,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan Sylphy 2000
Nissan Sylphy 2000

129,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,200,000

Looking for a good car

ගම්පහ, මෝටර් රථ

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R Stingray 2017
Suzuki Wagon R Stingray 2017

0 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan Wingroad Y11 2000
Nissan Wingroad Y11 2000

119,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 10.5 2013
Isuzu Freezer 10.5 2013

81,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 16.5 2012
Isuzu Freezer 16.5 2012

118,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,475,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - BMW X1 Unregistered 2016
BMW X1 Unregistered 2016

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 9,990,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!