දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van hire kdh 14 seater
Van hire kdh 14 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Bus for hire fuso 29 seater
Bus for hire fuso 29 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Lorry for hire service and laborers
Lorry for hire service and laborers

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,000

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van for hire kdh 14 seater
Van for hire kdh 14 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van For Hire-Toyota KDH 14 seater
Van For Hire-Toyota KDH 14 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van hire kdh 14 seater
Van hire kdh 14 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Bus for hire 29 seater toyota coaster
Bus for hire 29 seater toyota coaster

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Bus for hire 30 seater coach
Bus for hire 30 seater coach

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Lorry hire with labours
Lorry hire with labours

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rent a Car Japan Alto Hybrid
Rent a Car Japan Alto Hybrid

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Water Bowser Supply
Water Bowser Supply

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Luxury Mini Bus for Hire And Tour
Luxury Mini Bus for Hire And Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Luxury Mini Bus for Hire And Tour
Luxury Mini Bus for Hire And Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Easy Loan Mini Cooper 2018-UNREGISTERED
Easy Loan Mini Cooper 2018-UNREGISTERED

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,987

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wedding Car (Honda Vezal)
Wedding Car (Honda Vezal)

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 9,000

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Limousine For Hire
Limousine For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Easy Loan Bmw 520D 2012-REGISTERED
Easy Loan Bmw 520D 2012-REGISTERED

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,274

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Nissan X-Trail 2015/2016 Maximum Leasing
Nissan X-Trail 2015/2016 Maximum Leasing

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 6,290,000

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - TOYOTA PRIUS MAXIMUM LEASING SOLUTIONS
TOYOTA PRIUS MAXIMUM LEASING SOLUTIONS

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 4,190,000

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - BMW 7 Series Wedding Car
BMW 7 Series Wedding Car

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - HONDA VEZEL MAXIMUM LEASING SOLUTIONS
HONDA VEZEL MAXIMUM LEASING SOLUTIONS

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 4,490,000

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - විශේෂ ලීසිං වසර 7කට 🚘 Toyota KDH
විශේෂ ලීසිං වසර 7කට 🚘 Toyota KDH

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wedding Cars For Hire Toyota Axio 2016
Wedding Cars For Hire Toyota Axio 2016

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,000

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Mahindra Maximo lorry rent
Mahindra Maximo lorry rent

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Tourist "A/C 33-45" Seater Bus Hire
Tourist "A/C 33-45" Seater Bus Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 95

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Mini Coach For Hire And Tour
Mini Coach For Hire And Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 89

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Luxury Buses For Hire And Tour
Luxury Buses For Hire And Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 90

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!