දැන්විම් 104 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Lorry hire with labours
Lorry hire with labours

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Limousine For Hire
Limousine For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - HYBRID ALTO CAR FOR RENT
HYBRID ALTO CAR FOR RENT

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - COROLLA 110 පහසු ලීසිං දිනකින්
COROLLA 110 පහසු ලීසිං දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,210

පැය 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van for hire kdh 14 seater
Van for hire kdh 14 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Permit for Sale
Permit for Sale

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

පැය 7
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van hire kdh 14 seater
Van hire kdh 14 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න 🚘 Honda Civic
වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න 🚘 Honda Civic

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - VITZ 2017 පහසු ලීසිං දිනකින්
VITZ 2017 පහසු ලීසිං දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Quick Leasing For Toyota KDH
Quick Leasing For Toyota KDH

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - 2015 wagon R for rent
2015 wagon R for rent

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 60,000

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Suzuki Wagon R Car Leasing
Suzuki Wagon R Car Leasing

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - අඩි 8 පොඩි dimo batta for hire
අඩි 8 පොඩි dimo batta for hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - NISSAN CLIPPER පහසු ලීසිං
NISSAN CLIPPER පහසු ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,840

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota Aqua S Grade සඳහා කඩිනම් ලීසිං
Toyota Aqua S Grade සඳහා කඩිනම් ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wedding Cars For Hire - Toyota Axio
Wedding Cars For Hire - Toyota Axio

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Dimo Batta Lorry For Hire
Dimo Batta Lorry For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Mahindra Maximo lorry rent
Mahindra Maximo lorry rent

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Tourist "A/C 33-45" Seater Bus Hire
Tourist "A/C 33-45" Seater Bus Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 95

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Hino Coaster Luxury Bus For Hire
Hino Coaster Luxury Bus For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - KingLong Luxury Bus For Tour
KingLong Luxury Bus For Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 100

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Mahindra bolero කුලියට උවමනාය
Mahindra bolero කුලියට උවමනාය

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wagon R For Rent
Wagon R For Rent

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,000

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - TOYOTA KDH FAST LOANS & LEASING
TOYOTA KDH FAST LOANS & LEASING

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota Axio WXB Facelift උපරිම ලීසිං
Toyota Axio WXB Facelift උපරිම ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - JAPANESE ALTO 2017
JAPANESE ALTO 2017

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,666

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7ක් ගෙවන්න ණය පහසුකම් Wagonr FX
වසර 7ක් ගෙවන්න ණය පහසුකම් Wagonr FX

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!