දැන්විම් 132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Limousine For Hire
Limousine For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Benz Wedding Car For Hire
Benz Wedding Car For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - COROLLA 110 පහසු ලීසිං දිනකින්
COROLLA 110 පහසු ලීසිං දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,210

පැය 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Bus for hire 30 seater coach
Bus for hire 30 seater coach

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Bus for hire 29 seater toyota coaster
Bus for hire 29 seater toyota coaster

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wedding car for hire
Wedding car for hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van for hire kdh 15 seater
Van for hire kdh 15 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - WAGONR FX සදහා සුවිශේෂී ණයක්
WAGONR FX සදහා සුවිශේෂී ණයක්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

පැය 7
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Coaster -29 Seatr- Bus for Hire
Coaster -29 Seatr- Bus for Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - VITZ 2017 පහසු ලීසිං දිනකින්
VITZ 2017 පහසු ලීසිං දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Special Leasing For BMW Vehicles
Special Leasing For BMW Vehicles

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Suzuki Wagon R Maximum Leasing
Suzuki Wagon R Maximum Leasing

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,413

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - NISSAN CLIPPER පහසු ලීසිං
NISSAN CLIPPER පහසු ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,840

දින 2
Honda Registered max leasing

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 17,008

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Hino Coaster Luxury Bus For Hire
Hino Coaster Luxury Bus For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - KingLong Luxury Bus For Tour
KingLong Luxury Bus For Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 100

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - TOYOTA KDH FAST LOANS & LEASING
TOYOTA KDH FAST LOANS & LEASING

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Deluxe Mini Bus For Rent
Deluxe Mini Bus For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 7
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rent a car- Japan alto hybrid
Rent a car- Japan alto hybrid

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 8
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Van For Hire - Best Rate in Colombo
Van For Hire - Best Rate in Colombo

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 40

දින 10
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - බැංකු ණය පහසුකම් Nissan Vanette
බැංකු ණය පහසුකම් Nissan Vanette

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,440

දින 10
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වාහන ණය පහසුකම් Toyota Allion
වාහන ණය පහසුකම් Toyota Allion

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,440

දින 10
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - අවම මූලික ගෙවීමකින් Suzuki Wagon R Fz
අවම මූලික ගෙවීමකින් Suzuki Wagon R Fz

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 400,000

දින 10
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Mahindra Maxximo Lorry rent
Mahindra Maxximo Lorry rent

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 11
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Luxury Coach 33 -40 Seat Bus for Hire
Luxury Coach 33 -40 Seat Bus for Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 85

දින 11
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - අලුත් අවුරුද්දේ අවම මුදලකට Wagon R Fx
අලුත් අවුරුද්දේ අවම මුදලකට Wagon R Fx

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 349,000

දින 11
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - අලුත් අවුරුද්දේ අවම පොලියට Nissan Leaf
අලුත් අවුරුද්දේ අවම පොලියට Nissan Leaf

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,413

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!