වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Microwave Oven AMS 21-L (Brand New)
LG Microwave Oven AMS 21-L (Brand New)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Google Home Mini
Google Home Mini

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SISIL Bottle Cooler / Display Fridge
SISIL Bottle Cooler / Display Fridge

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Refrigerator Cool Chutta (Fridge)
Singer Refrigerator Cool Chutta (Fridge)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 6-Motion Inverter 7Kg Washing Machine
LG 6-Motion Inverter 7Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Inverter 12Kg Washing Machine / Dryer
LG Inverter 12Kg Washing Machine / Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 125,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Indesit 6.0 Kg Inverter Washing Machine
Indesit 6.0 Kg Inverter Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Simpson 7.0 Kg Washing Machine
Simpson 7.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine
Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 53,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INDESIT 6.0 Kg Washing Machine
INDESIT 6.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 10Kg Inverter Washing Machine / Dryer
10Kg Inverter Washing Machine / Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 7.0 Kg Inverter DD Washing Machine
LG 7.0 Kg Inverter DD Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep freezer
Deep freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Double Door Freezer
Double Door Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool (neo fresh)
Whirlpool (neo fresh)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Google Home Mini
Google Home Mini

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Fridge
LG Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Used Home appliances for house clearance
Used Home appliances for house clearance

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 165,000

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine,refrigerator,Oven
Washing machine,refrigerator,Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 53
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SEMI AUTO WASHING MACHINE (DAMRO)
SEMI AUTO WASHING MACHINE (DAMRO)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 58
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 59
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Water kettle
Singer Water kettle

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,300

දින 59
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Kitchen Appliances
Kitchen Appliances

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,800

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!