වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 165 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler new [ 2018 ]
Three wheeler new [ 2018 ]

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BRANDNEW BAJAJ THREE WHEELER
BRANDNEW BAJAJ THREE WHEELER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Threeweel
Bajaj Threeweel

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2stork Three wheeler
2stork Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler
Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 185,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BRANDNEW BAJAJ THREEWHEELER
BRANDNEW BAJAJ THREEWHEELER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - THREE WHEELER
THREE WHEELER

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BRAND NEW BAJAJ THREEWHEELERS
BRAND NEW BAJAJ THREEWHEELERS

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ THREE WHEELER 2018
BAJAJ THREE WHEELER 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2018 THTREE WHEELER BAJAJ
2018 THTREE WHEELER BAJAJ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler 👊👊2018✔️✔️
Bajaj Three Wheeler 👊👊2018✔️✔️

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Tvs king 4 stroke
Tvs king 4 stroke

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Mahendra Alpha Three Wheeler
Mahendra Alpha Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Piaggio Threewheeler
Piaggio Threewheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 680,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Re Brandnew Three Wheeler
Re Brandnew Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!