වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 186 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - THREE WHEELER BAJAJ 2018 NEW
THREE WHEELER BAJAJ 2018 NEW

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - හොඳම ආයෝජනය බජාජ් 2018
හොඳම ආයෝජනය බජාජ් 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ THREE WHEEL 2018
BAJAJ THREE WHEEL 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 162,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - THREE WHEEL NEW 2018
THREE WHEEL NEW 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ 2018 RE THREE WHEELER
BAJAJ 2018 RE THREE WHEELER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Discovery Bike
Discovery Bike

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 105,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BEST Investment BAJAJ
BEST Investment BAJAJ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler 2004
Bajaj Three wheeler 2004

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 253,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 563,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ 2018 THREE WHEEL
BAJAJ 2018 THREE WHEEL

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ,රටේ තියෙන හොඳම 1- 2018
BAJAJ,රටේ තියෙන හොඳම 1- 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - THREE WHEELER 2018 BAJAJ
THREE WHEELER 2018 BAJAJ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Re 2018 New
Bajaj Re 2018 New

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - රටේ තියෙන හොඳම 1-BAJAJ🔹🔹🔹🔴
රටේ තියෙන හොඳම 1-BAJAJ🔹🔹🔹🔴

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 4Stroke Three Wheeler
4Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - THREE WHEELER NEW 4 STROKE
THREE WHEELER NEW 4 STROKE

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!