දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - TERRY CABS & RENT A CAR - NEW ALTO
TERRY CABS & RENT A CAR - NEW ALTO

කෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Mahindra Maximo rent
Mahindra Maximo rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

පැය 1
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Rent a car - Nissan fb15 / fb 15
Rent a car - Nissan fb15 / fb 15

කෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 50,000

රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR New Alto Cars
AHR New Alto Cars

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,300

දින 2
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Easy Loan Honda CRV 2016- UNREGISTERED
Easy Loan Honda CRV 2016- UNREGISTERED

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,987

දින 2
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Mahindara bolero Lorry rent
Mahindara bolero Lorry rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Mahindra bolero rent
Mahindra bolero rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR Rent a car/ Cab
AHR Rent a car/ Cab

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 4,000

දින 3
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Unimo lokka rent
Unimo lokka rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR Rent a car
AHR Rent a car

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,300

දින 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Easy Loan Honda Grace 2014- REGISTERED
Easy Loan Honda Grace 2014- REGISTERED

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,247

දින 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Honda Grase Car Lone
Honda Grase Car Lone

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,890

දින 5
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Tata 207 cab rent
Tata 207 cab rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 6
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR New Alto Cars
AHR New Alto Cars

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 7
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Rent a car
Rent a car

කෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 7
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Mahindra bolero rent
Mahindra bolero rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 8
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Alto Cars For Rent
Alto Cars For Rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 8
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR Rent a car
AHR Rent a car

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 5,500

දින 8
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Suzuki Wagon r FZ Quick Car Loan
Suzuki Wagon r FZ Quick Car Loan

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 9
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Suzuki Wagon r Quick Car Loan
Suzuki Wagon r Quick Car Loan

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 10
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Suzuki Wagon r Quick Loan
Suzuki Wagon r Quick Loan

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 10
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Toyota Prado
Toyota Prado

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 11
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR Cab and Rent A car
AHR Cab and Rent A car

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 12
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR New Alto Cars
AHR New Alto Cars

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 13
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Mahindra Maxximo Lorry rent
Mahindra Maxximo Lorry rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 15
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Suzuki wagon r FX Car Loan
Suzuki wagon r FX Car Loan

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 500,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!