දැන්විම් 151 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - STINGRAY 2017
STINGRAY 2017

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - FZ SAFETY 2017
FZ SAFETY 2017

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - VITZ F 2016 IMPORT
VITZ F 2016 IMPORT

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,500,000

පැය 2
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - IMPORT - FX 2018
IMPORT - FX 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,600,000

පැය 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - IMPORT - FZ 2018
IMPORT - FZ 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,800,000

පැය 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - STINGRAY 2018
STINGRAY 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,000,000

පැය 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - STINGRAY 2018
STINGRAY 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,000,000

පැය 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - IMPORT - FZ 2018
IMPORT - FZ 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,800,000

පැය 5
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - IMPORT - FX 2018
IMPORT - FX 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,600,000

පැය 5
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - IMPORT - FX 2018
IMPORT - FX 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,600,000

පැය 6
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - SUZUKI WAGON R - FZ 2018
SUZUKI WAGON R - FZ 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,800,000

පැය 6
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - STINGRAY 2018
STINGRAY 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,000,000

පැය 6
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - STINGRAY 2018 - 20 UNITS
STINGRAY 2018 - 20 UNITS

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,200,000

රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Prius For Rent with Driver Kegalle
Prius For Rent with Driver Kegalle

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 7,000

දින 1
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - KDH Van For Rent With Driver - Kegalle
KDH Van For Rent With Driver - Kegalle

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 6,500

දින 1
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - AHR New Alto Cars
AHR New Alto Cars

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 1
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Quick Leasing For Mazda Car
Quick Leasing For Mazda Car

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 1
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - SUZUKI WAGON R - FX 2018
SUZUKI WAGON R - FX 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,600,000

දින 2
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - STINGRAY 2018 IMPORT
STINGRAY 2018 IMPORT

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 3,000,000

දින 2
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - SUZUKI WAGON R FZ පහසු ලීසිං
SUZUKI WAGON R FZ පහසු ලීසිං

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,710

දින 2
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Tata 207 cab rent
Tata 207 cab rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 2
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Toyota Aqua සඳහා අවම පොලියට උපරිම ලීසිං
Toyota Aqua සඳහා අවම පොලියට උපරිම ලීසිං

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,413

දින 3
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Easy Loan BMW 520D 2015-UNREGISTERED
Easy Loan BMW 520D 2015-UNREGISTERED

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,071

දින 4
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - OUTLANDER PHEV MINIMUM PAYMENT LOANS
OUTLANDER PHEV MINIMUM PAYMENT LOANS

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,099

දින 7
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - UNREGISTERED Vehicle Loan - CR 41
UNREGISTERED Vehicle Loan - CR 41

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,352

දින 10
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - Mahindra Maxximo Lorry rent
Mahindra Maxximo Lorry rent

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

දින 11
රථවාහන සේවා-කෑගල්ල - 2016-DAIHATSU MIRA E:S L SA SELECTION
2016-DAIHATSU MIRA E:S L SA SELECTION

සාමාජිකයාකෑගල්ල, රථවාහන සේවා

රු 2,450,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!