වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 274 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Sunny N17 2003
Nissan Sunny N17 2003

133,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Maruti 2007
Suzuki Maruti 2007

125,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,075,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Honda Civic EK3 1999
Honda Civic EK3 1999

227,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,100,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Mazda 323 1983
Mazda 323 1983

125,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 425,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota ALLION G PLUS 2010
Toyota ALLION G PLUS 2010

90,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,975,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Axio G Garde 2014
Toyota Axio G Garde 2014

60,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,790,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki WAGON R FX SAFTEY 2018
Suzuki WAGON R FX SAFTEY 2018

0 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,075,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Passo KGC 30 2014
Toyota Passo KGC 30 2014

29,600 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R FX 2017
Suzuki Wagon R FX 2017

1,500 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota AQUA G LIMITED 2013
Toyota AQUA G LIMITED 2013

51,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,985,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Alto 800 2015
Suzuki Alto 800 2015

16,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki ALTO L GRADE 2015
Suzuki ALTO L GRADE 2015

8,250 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,360,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Alto L Grade 2016
Suzuki Alto L Grade 2016

8,650 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,480,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R fx safety 2018
Suzuki Wagon R fx safety 2018

0 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,065,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Prius 2013
Toyota Prius 2013

45,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 5,290,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R FZ 2015
Suzuki Wagon R FZ 2015

13,500 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,850,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Stingray 2014
Suzuki Stingray 2014

52,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,760,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Prius S touring 2016
Toyota Prius S touring 2016

7,300 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 7,900,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Starlet (NP90) 1997
Toyota Starlet (NP90) 1997

140,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,925,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota PREMIO 2007
Toyota PREMIO 2007

105,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,590,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Mazda Flair 2016
Mazda Flair 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R Safety 2017
Suzuki Wagon R Safety 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota PRIUS S TOURING 2011
Toyota PRIUS S TOURING 2011

81,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,690,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Aqua S Limited CAB 2012
Toyota Aqua S Limited CAB 2012

94,800 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,560,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Honda Grace Ex Package 2016
Honda Grace Ex Package 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 5,740,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Allion anniversary 2007
Toyota Allion anniversary 2007

83,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,490,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Mitsubishi Montero 2013
Mitsubishi Montero 2013

37,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 11,200,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!