වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 269 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Alto Lxi 2008
Suzuki Alto Lxi 2008

82,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,410,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Hilux LN 107 SSR 1992
Toyota Hilux LN 107 SSR 1992

400,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Fiat 1100 103E 1956
Fiat 1100 103E 1956

50,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 775,000

පැය 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Morris Minor Tourer 1951
Morris Minor Tourer 1951

50,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 875,000

පැය 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Austin Cambridge A50 1956
Austin Cambridge A50 1956

50,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 775,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Sprinter 110 1997
Toyota Sprinter 110 1997

126,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,820,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan AD Wagon 2001
Nissan AD Wagon 2001

175,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,650,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Swift Center antenna jeep 2004
Suzuki Swift Center antenna jeep 2004

55,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,350,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R Stingray 2014
Suzuki Wagon R Stingray 2014

46,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,590,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Alto 800 2015
Suzuki Alto 800 2015

47,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,775,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Aqua S Grade 2013
Toyota Aqua S Grade 2013

74,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,290,000

පැය 8
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Vitz Digital Meter 1999
Toyota Vitz Digital Meter 1999

134,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,065,000

පැය 10
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Sunny SB14 1998
Nissan Sunny SB14 1998

185,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,410,000

පැය 10
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R FX 2017
Suzuki Wagon R FX 2017

23,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,380,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Vitz Safety Edition 2 2018
Toyota Vitz Safety Edition 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,325,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Sunny Super Saloon 2001
Nissan Sunny Super Saloon 2001

120,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,290,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Yaris 2006
Toyota Yaris 2006

160,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Sunny B12 1984
Nissan Sunny B12 1984

130,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 650,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Sunny FB15 2001
Nissan Sunny FB15 2001

195,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,150,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R FX 2017
Suzuki Wagon R FX 2017

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,015,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Allion 2002
Toyota Allion 2002

204,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,190,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Baleno XT Turbo 2017
Suzuki Baleno XT Turbo 2017

21,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Mitsubishi Pajero GT IO 2000
Mitsubishi Pajero GT IO 2000

85,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,600,000

දින 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Sunny N16 2011
Nissan Sunny N16 2011

50,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,300,000

දින 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Mazda 3 2007
Mazda 3 2007

75,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,300,000

දින 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Hyundai Sonata 2000
Hyundai Sonata 2000

86,219 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,295,000

දින 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R FX 2017
Suzuki Wagon R FX 2017

2,400 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!