වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Dolphin bumper lamp 2
Dolphin bumper lamp 2

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Toyota Premio NZT260 Head Light
Toyota Premio NZT260 Head Light

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 23,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Toyota Starlet (NP90) Body Parts
Toyota Starlet (NP90) Body Parts

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 60,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Canter cabin.
Canter cabin.

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 70,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Vintage lucas horn
Vintage lucas horn

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - TD 27 ENGINE
TD 27 ENGINE

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Full face helmet
Full face helmet

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,800

දින 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Sd 22 gear box
Sd 22 gear box

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 13
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Nissan datsun 720 pickup items
Nissan datsun 720 pickup items

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 9,500

දින 13
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - FJ CRUSER SIGNAL CUP FOR SELL
FJ CRUSER SIGNAL CUP FOR SELL

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Townace lotto front door 2 power
Townace lotto front door 2 power

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 23,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Vitz Japanese Setup NSCP-W64
Vitz Japanese Setup NSCP-W64

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Adjustable dash board phone holder
Adjustable dash board phone holder

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 820

දින 17
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - ISUZU 4HF1 tipper gear box
ISUZU 4HF1 tipper gear box

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 18
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - WORK Chrome Wheels
WORK Chrome Wheels

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 60,000

දින 20
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Led bulbs for vehicle tires
Led bulbs for vehicle tires

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 190

දින 20
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - 15 Tyre
15 Tyre

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,000

දින 21
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Seat Set
Seat Set

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 21
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Toyota Liteace Dashboard
Toyota Liteace Dashboard

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 29,000

දින 22
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - 145X80X12 Tyres
145X80X12 Tyres

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,000

දින 23
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Isuzu Bighorn For Parts
Isuzu Bighorn For Parts

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 250,000

දින 26
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - C22 Steering Column
C22 Steering Column

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 26
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - DOLPHIN 172 Stearing kolom
DOLPHIN 172 Stearing kolom

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 9,000

දින 26
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Angle Eye LED Headlight
Angle Eye LED Headlight

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

දින 26
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Mitsubishi Bus Hood rack
Mitsubishi Bus Hood rack

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!