දැන්විම් 6,272 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Daluwakotuwa
House for Sale in Daluwakotuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale -Yakkala
Land for sale -Yakkala

29.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 78,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Complete House for Sale Negombo
Complete House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Complete Luxury House for Sale Negombo
Complete Luxury House for Sale Negombo

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale Negombo
Brandnew House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 1,250,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Complete House for Sale Negombo
Complete House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,750,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

160.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
Couple Looking for A House Rent - Gampaha

ගම්පහ, නිවාස

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - A 108 Perches Land For Sale in Ja-Ela
A 108 Perches Land For Sale in Ja-Ela

108.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගම්පහ - Newly Built 3 Story House For Sale. Kadawatha
Newly Built 3 Story House For Sale. Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Negombo Tourists Side Fully Furnished Big House for Sale with 24 P Land
Negombo Tourists Side Fully Furnished Big House for Sale with 24 P Land

කාමර: 8, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 46,500,000

Shop Wanted

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land Close to Main Road Nittabuwa
Valuable Land Close to Main Road Nittabuwa

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Weyangoda
Land for Sale Weyangoda

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for Sale in Wattala .
Valuable Land for Sale in Wattala .

7.6 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 95,000,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-ගම්පහ - 1 Storey House with Furniture Ja-Ela
1 Storey House with Furniture Ja-Ela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Brand New Two Story House for Sale in Wattala
Brand New Two Story House for Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 295,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Dunagaha.
House for Sale in Dunagaha.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storey House for Sale in Hendala
2 Storey House for Sale in Hendala

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex Rent for Boys - Kadawatha
Annex Rent for Boys - Kadawatha

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 2,500 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - A house closer to the airport Heenatiyana
A house closer to the airport Heenatiyana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for Rent Fully Furniture - Wattala
Apartment for Rent Fully Furniture - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 75,000 මසකට

නිවාස-ගම්පහ - House For Rent in Miriswatta
House For Rent in Miriswatta

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Kandana
House For Sale - Kandana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!