දැන්විම් 6,891 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office Building in Ja Ela
Office Building in Ja Ela

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale In Nittambuwa
Luxury House For Sale In Nittambuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 110,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent Ganemulla
House for Rent Ganemulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000 මසකට

පැය 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - PROPERTY FOR SALE AT WATTALA
PROPERTY FOR SALE AT WATTALA

22,815 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

නිවාස-ගම්පහ - A New House for Sale in Negombo
A New House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Waragoda Estate
House for Sale Waragoda Estate

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Brand New House in Negombo
Brand New House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Mirigama
House for sale in Mirigama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 3,250,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 Story 4 Bed / House at Negombo Kattuwa
3 Story 4 Bed / House at Negombo Kattuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 20 P | up Story Quality House / Negombo
20 P | up Story Quality House / Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in negombo
House for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office Storage space - Kelaniya
Office Storage space - Kelaniya

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE FOR SALE NEGOMBO
BRAND NEW HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,300,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Peliyagoda
House For Sale - Peliyagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - land for sale
land for sale

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house - Kadwatha
Luxury house - Kadwatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

850.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda
Land for Sale - Kiribathgoda

550.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - LUXURY HOUSE| FOR SALE| NEGOMBO
LUXURY HOUSE| FOR SALE| NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

360.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Negombo House for Sale
Negombo House for Sale

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale - Negombo
Brandnew House for Sale - Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in - Negombo
Land for sale in - Negombo

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Baduragoda - Urgent Sale
Land in Baduragoda - Urgent Sale

62.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Negombo
Land for Sale Negombo

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Negombo House for Sale
Negombo House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!