දැන්විම් 4,676 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉඩකඩම්

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent - Kiribathgoda
Annex for Rent - Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For sale (Newly Modern)Kandana
House For sale (Newly Modern)Kandana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House For Sale in Minuwangoda
Land with House For Sale in Minuwangoda

63.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja ela
Land for sale in Ja ela

53.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Gampaha
Land for Sale in Gampaha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property for sale Kandana
Commercial property for sale Kandana

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kadawatha
House for Sale - Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kadawatha
Land for Sale - Kadawatha

6.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,550,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Wattala
House for sale - Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - River View Estate Land in Kochchikade
River View Estate Land in Kochchikade

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kochchikade
Land for sale - Kochchikade

47.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Makola.
Land for sale in Makola.

65.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 330,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - New House for Sale - Ja-Ela
New House for Sale - Ja-Ela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House in Badalgama - Divulapitiya
House in Badalgama - Divulapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale - Negombo
Brandnew House for Sale - Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land sale in Udupila Delgoda
Land sale in Udupila Delgoda

22.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew house fo Sale - Negombo
Brandnew house fo Sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale - Negombo
Brandnew House for Sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 145,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for sale - Negombo
Brandnew House for sale - Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for sale - Negombo
Brandnew House for sale - Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Negombo
House for Sale - Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Yakkala
Land for Sale in Yakkala

70.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Ja Ela
Land for Sale in Ja Ela

60.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Gampaha
Land for Sale in Gampaha

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for rent - Minuwangoda
Building for rent - Minuwangoda

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 140,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!