දැන්විම් 3,614 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Ja-ela
House For Sale In Ja-ela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Delgoda
Land for Sale in Delgoda

14.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for sale in Minuwangoda
Valuable Land for sale in Minuwangoda

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 21
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE NEGOMBO
HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

විනාඩි 27
නිවාස-ගම්පහ - H K RD HOUSE FOR SALE NEGOMBO
H K RD HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

විනාඩි 43
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Negambo
Land For Sale In Negambo

285.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 46
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in ganemulla
Land for sale in ganemulla

69.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 106,950,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 50
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Biyagama
House for Sale in Biyagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,600,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - NEGOMBO HOME FOR SALE @
NEGOMBO HOME FOR SALE @

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT IN NEGOMBO
HOUSE FOR RENT IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - NEWLY| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO
NEWLY| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - NEWLY| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO
NEWLY| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 1 යි
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulaoitiya
Land for sale in Divulaoitiya

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO
R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 45,000,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - House| in | Negombo
House| in | Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 1 යි
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale :Makola, Kiribathgoda
Land for sale :Makola, Kiribathgoda

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගම්පහ - NEWLY| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO
NEWLY| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - NEWLY| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO
NEWLY| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattala
House for sale in wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

නිවාස-ගම්පහ - 2 Story House for sale in Negombo
2 Story House for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,800,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW\HOUSE FOR SALE\IN NEGOMBO
BRAND NEW\HOUSE FOR SALE\IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 11 perch super blocks kadawatha
11 perch super blocks kadawatha

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Oak Residencies in kiribathgoda
Oak Residencies in kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Negombo
Land For Sale In Negombo

24.55 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - NEGOMBO LUXURY HOUSE FOR SALE
NEGOMBO LUXURY HOUSE FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Minuwangoda
House For Sale - Minuwangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - LUXURY HOUSE FOR SALE NEGOMBO
LUXURY HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!