දැන්විම් 242 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda
Land for Sale - Kiribathgoda

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House | Kiribathgoda For Sale
House | Kiribathgoda For Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House - Batalanda
Land with House - Batalanda

23.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - පර්චස් 20ක් සමග නිවස විකිනීමට ඇත
පර්චස් 20ක් සමග නිවස විකිනීමට ඇත

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 66,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kiribathgoda
House for sale Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,300,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Single 4BR House for Sale in Kiribathgoda
Single 4BR House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kiribathgoda
House For Sale In Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Modern House/Floor for Rent - Kiribathgoda
Modern House/Floor for Rent - Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land For Sale Kiribathgoda
Residential Land For Sale Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kiribathgoda
House for Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Upstair house for rent in Kiribathgoda
Upstair house for rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 16.80 P House 7 Br for Sale Kiribathgoda
16.80 P House 7 Br for Sale Kiribathgoda

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 66,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in - Kiribathgoda
Land for Sale in - Kiribathgoda

21.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT KIRIBATHGODA
HOUSE FOR RENT KIRIBATHGODA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Makola Kiribathgoda
House for rent in Makola Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kiribathgoda
House for Sale - Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Bare Land For Sale in Kiribathgoda
Bare Land For Sale in Kiribathgoda

888.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Mahara Kiribathgoda land for sale
Mahara Kiribathgoda land for sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 619,997 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Kiribathgoda
House for rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 36,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kiribathgoda
Rooms for rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 130,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Rent at Kiribathgoda
Luxury House for Rent at Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 450,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!