දැන්විම් 384 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House| for sale | Seeduwa
House| for sale | Seeduwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storey| House| for| sale| in| Ja-ela
2 Storey| House| for| sale| in| Ja-ela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - New 2 story house for sale Ja-ela
New 2 story house for sale Ja-ela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,200,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Ekala,Ja-ela
House for sale in Ekala,Ja-ela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,800,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Millennium city Ja-ela
House for sale in Millennium city Ja-ela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,800,000

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja ela
Land for sale in Ja ela

53.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගම්පහ - Under Construction House|for sale|JaEla
Under Construction House|for sale|JaEla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 3,200,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storey House | for sale Ja-ela
2 Storey House | for sale Ja-ela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,900,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ja-ela
Land | for sale Ja-ela

243.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Beach House for sale in Uswetakeiyawa
Beach House for sale in Uswetakeiyawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 59,000,000

ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land Close To Highway In Ja-Ela
Valuable Land Close To Highway In Ja-Ela

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Ja-Ela
Land for sale - Ja-Ela

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office floor in Ja-Ela town
Office floor in Ja-Ela town

1,200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 55,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Fully completed house for sale in Jaela
Fully completed house for sale in Jaela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,150,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House with Land Ja-ela
House with Land Ja-ela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,900,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Jaela
House for sale Jaela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja ela
Land for sale in Ja ela

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Ja ela
House for sale - Ja ela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Rent In Seeduwa
Building For Rent In Seeduwa

4,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 75,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Kandana
Land | for sale Kandana

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ja-Ela
Land | for sale Ja-Ela

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House| for sale | Ja-Ela
House| for sale | Ja-Ela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Jaela
House for sale Jaela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 3,200,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Mahabage
House for sale Mahabage

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,900,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Ja-ela
House for Sale in Ja-ela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in ja-ela
House for sale in ja-ela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House | for sale Ja-Ela
House | for sale Ja-Ela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!