දැන්විම් 258 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Ja-Ela Land for Sale
Ja-Ela Land for Sale

11.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in JaEla
Land for Sale in JaEla

18.78 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,225,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale at Ja Ela
Land for sale at Ja Ela

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Weligampitiya Jaela
Land for Sale in Weligampitiya Jaela

16.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Rent Ja Ela
Building For Rent Ja Ela

2,450 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 65,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with Half Built House for Sale in Ja Ela
Land with Half Built House for Sale in Ja Ela

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Solidly Built House for Sale in Ja-Ela
Solidly Built House for Sale in Ja-Ela

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 10, නානකාමර: 10

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 400 perch land sale at jaela
400 perch land sale at jaela

400.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 180 Perch Land Sale at Ekala
180 Perch Land Sale at Ekala

180.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Looking for An Annex Suitable a Couple
Looking for An Annex Suitable a Couple

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale -Ja-Ela
Land for sale -Ja-Ela

22.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Ja-Ela
House For Sale - Ja-Ela

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent at Millennium City Ja Ela
House for rent at Millennium City Ja Ela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 24,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - ja-ela
Land for sale - ja-ela

31.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Ja Ela
House for Sale in Ja Ela

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Niwandama
Land for Sale in Niwandama

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent/Lease Jaela
House For Rent/Lease Jaela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Ja-ela
House for Sale in Ja-ela

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office space in Weligampitiya
Office space in Weligampitiya

300 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Ragama
Room for rent in Ragama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT AT NIWASIPURA JA-ELA
HOUSE FOR RENT AT NIWASIPURA JA-ELA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Upstair House for rent - Ja-ela
Upstair House for rent - Ja-ela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - BUILDING SPACE FOR RENT - JA ELA
BUILDING SPACE FOR RENT - JA ELA

927 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 30,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Newly built 2 story house in Ja-ela Town
Newly built 2 story house in Ja-ela Town

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Seeduwa
Land For Sale Seeduwa

1.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Ja-Ela
Land For Sale In Ja-Ela

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!