දැන්විම් 264 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House For Sale In Ragama
Beautiful House For Sale In Ragama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Modern spacious white house Wattala
Modern spacious white house Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattala
House for sale in wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sales In Wattala
Land for Sales In Wattala

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms For Boys @ Wattala
Rooms For Boys @ Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

නව ව්‍යාපෘති-ගම්පහ - Topaz- 3 Bedroom Apartment
Topaz- 3 Bedroom Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නව ව්‍යාපෘති

රු 19,700,000 - 20,400,000

පැය 2
නව ව්‍යාපෘති-ගම්පහ - Ruby- 3 bedroom Apartment
Ruby- 3 bedroom Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නව ව්‍යාපෘති

රු 19,350,000 - 20,600,000

පැය 2
නව ව්‍යාපෘති-ගම්පහ - Tormaline- 3 Bedroom Apartment
Tormaline- 3 Bedroom Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නව ව්‍යාපෘති

රු 19,250,000 - 20,600,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala , Hunupitiya
House for sale in Wattala , Hunupitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,300,000

නිවාස-ගම්පහ - House with Land in Wattala
House with Land in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 45,000,000

පැය 4
නිවාස-ගම්පහ - Modern spacious white house Wattala
Modern spacious white house Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Bare land (2,5 acres), Wattala
Bare land (2,5 acres), Wattala

2.5 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 160,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Textile shop for rent in wattala
Textile shop for rent in wattala

900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 95,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - නිවාස 2ක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට වත්තල
නිවාස 2ක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට වත්තල

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Wattala
House for rent in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Wattala
House For Sale In Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Wattala
House for rent in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for sale at Kandy
Luxury House for sale at Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 38,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

8.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Wattala
House for Rent in Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Wattala
House for rent in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 2
නව ව්‍යාපෘති-ගම්පහ - Penthouse
Penthouse

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නව ව්‍යාපෘති

රු 46,089,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Welisara
House for sale in Welisara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,400,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Wattala
House for sale Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නව ව්‍යාපෘති-ගම්පහ - Type C- 3 Bedroom Apartment
Type C- 3 Bedroom Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නව ව්‍යාපෘති

රු 17,861,000 - 19,079,000

දින 2
නව ව්‍යාපෘති-ගම්පහ - Type L- 3 Bedroom apartments
Type L- 3 Bedroom apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නව ව්‍යාපෘති

රු 15,919,000 - 16,140,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!