දැන්විම් 278 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - Rent a house in Wattala - Alwis Town
Rent a house in Wattala - Alwis Town

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Wattala
House For Sale in Wattala

කාමර: 9, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 30,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Second Floor- Rent in Wattala
Second Floor- Rent in Wattala

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

විනාඩි 48
නිවාස-ගම්පහ - 02 houses with 23 perche Land in Wattala
02 houses with 23 perche Land in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 765,000 පර්ච් එකකට

Looking for a Factory Space Rent/Lease

ගම්පහ, ඉඩම්

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala Bangalawatte
House for sale in Wattala Bangalawatte

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 1
Rent for house We need

ගම්පහ, නිවාස

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kerawalapitiya Wattala
House for sale in Kerawalapitiya Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building | for Rent Wattala
Building | for Rent Wattala

700 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 200,000 මසකට

දින 3
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | for Rent Wattala
Apartment | for Rent Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse | for Rent Wattala
Warehouse | for Rent Wattala

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 250,000 මසකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Showroom in Wattala
Showroom in Wattala

1,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 74,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Wattala
House for rent in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Wattala KG Road land for sale
Wattala KG Road land for sale

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
Wanted House in Wattala

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Beach Front House For Sale In Wattala
Beach Front House For Sale In Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Nayakakanda, Wattala
Land for sale in Nayakakanda, Wattala

189.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 4
Need house for rent in wattala

ගම්පහ, නිවාස

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House| for sale | wattala Hunupitiya
House| for sale | wattala Hunupitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House | for Sale Mahabage
House | for Sale Mahabage

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Wattala
House for rent in Wattala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House in Peaceful Environment Wattala
House in Peaceful Environment Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 125,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Upstair House for Rent Wattala
Upstair House for Rent Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in Wattala
Valuable land for sale in Wattala

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 15,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Walisara land for sale
Walisara land for sale

330.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House for sale wattala
Land with House for sale wattala

33.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!