දැන්විම් 321 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House For Sale In Wattala
Two Storied House For Sale In Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND WITH BEACH ACCESS at PAMUNUGAMA
LAND WITH BEACH ACCESS at PAMUNUGAMA

39.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale @ Colombo 5
House For Sale @ Colombo 5

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 32,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent Wattala
House for rent Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Enderamulla
House for rent in Enderamulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent In Wattala
House For Rent In Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 32,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale at Wattala Prime Location
Land for Sale at Wattala Prime Location

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for rent at wattala
House for rent at wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for Rent in Peliyagoda
Building for Rent in Peliyagoda

1,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 65,000 මසකට

දින 2
Want to buy a House

ගම්පහ, නිවාස

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in wattala
Valuable land for sale in wattala

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Fully furnished apartment for sale
Fully furnished apartment for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Rent In Wattala
Luxury House For Rent In Wattala

කාමර: 8, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 90,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Luxury home for rent in Wattala
Luxury home for rent in Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 70,000 මසකට

දින 3
House for rent

ගම්පහ, නිවාස

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Wattala
House for Rent in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE -EDERAMULLA
HOUSE FOR SALE -EDERAMULLA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,900,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Mahabage
House for sale - Mahabage

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT IN WATTALA
HOUSE FOR RENT IN WATTALA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,500 මසකට

දින 4
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Brand New Apartment in Wattala
Brand New Apartment in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Rent in Mabola
Land for Rent in Mabola

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 35,000 අවුරුද්දකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Wattala | Kerawalapitiya
House for sale Wattala | Kerawalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Wattala, Mahabage
House for Rent in Wattala, Mahabage

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale In Wattala
Luxury House For Sale In Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - 9 Perches Land For Sale In Wattala
9 Perches Land For Sale In Wattala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - Modern spacious white house Wattala
Modern spacious white house Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!