දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Hly/DAY House For Rent Pamunugama
Hly/DAY House For Rent Pamunugama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Hly/DAY House For Rent Pamunugama
Hly/DAY House For Rent Pamunugama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Holiday in Kelaniya
Holiday in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Villa Costa 🌴🌅 House for Rent
Villa Costa 🌴🌅 House for Rent

කාමර: 8, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - BRAND NEW FURNISHED SUITES AT WATTALA
BRAND NEW FURNISHED SUITES AT WATTALA

කාමර: 2, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 25
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Executive suites - Wattala Colombo
Executive suites - Wattala Colombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 25
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Luxury Holiday Home In Wattala
Luxury Holiday Home In Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 27
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Hotel Blue Moon Peliyagoda
Hotel Blue Moon Peliyagoda

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - ROOMS in Negombo - 1km To City
ROOMS in Negombo - 1km To City

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,400 රාත්‍රියකට

දින 37
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Je-Ela, 1 Bed Apartment
Je-Ela, 1 Bed Apartment

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 38
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Holiday Bungalow in Kandana
Holiday Bungalow in Kandana

කාමර: 3, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 42
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Comfortable AC Room In Gampaha
Comfortable AC Room In Gampaha

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,300 රාත්‍රියකට

දින 43
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Apple Green Apartment Ja ela
Apple Green Apartment Ja ela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 47
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Oak Residencies in kiribathgoda
Oak Residencies in kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!