දැන්විම් 356 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale at Kadawatha
Land for sale at Kadawatha

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Nittambuwa - Urapola
Land in Nittambuwa - Urapola

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 315,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 25
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

විනාඩි 34
නිවාස-ගම්පහ - House for rent at Ragama
House for rent at Ragama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,500 මසකට

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House for Sale in Kadawatha
Two Story House for Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for sale in Kadawatha
Luxury House for sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000,000

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent Kadawatha
Room for rent Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Rent a House in Kadawatha
Rent a House in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

ඉඩමක් අවශ්‍යයි

ගම්පහ, ඉඩම්

දින 1
House To Rent In Kadawatha

ගම්පහ, නිවාස

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT
HOUSE FOR RENT

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale In Kadawatha
Luxury House For Sale In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 28,000,000

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for rent in Kadawatha
Apartment for rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in kadawatha
House for rent in kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha , Gonahena
Land for sale in Kadawatha , Gonahena

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in - Kadawatha
Land For Sale in - Kadawatha

9.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,550,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Upstair House For Sale in Kadawatha
Upstair House For Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
Wanted a house for rent in Kadawatha

ගම්පහ, නිවාස

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - New house for sale in Kadawatha
New house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential land for sale in kadawatha
Residential land for sale in kadawatha

6.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - New house for sale in Kadawatha
New house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,300,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land @ Weboda
Land @ Weboda

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,520,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kadawatha
Land For Sale Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!