දැන්විම් 336 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale kadawatha
Luxury House for Sale kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale, Kadawatha
Land For Sale, Kadawatha

31.27 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in - Kadawatha.
House For Sale in - Kadawatha.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex available for rent Kadawatha
Annex available for rent Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale kadawatha
Luxury House for Sale kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kirillawala
Land For Sale Kirillawala

60.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for RENT in Kadawatha
House for RENT in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land fir sle in kadawatha
Land fir sle in kadawatha

10.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE- KADAWATHA
LAND FOR SALE- KADAWATHA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 285,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent Kadawatha
House for Rent Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha.
Land for sale in Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Mahara Urgent
House for Sale in Mahara Urgent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,600,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Kadawatha
Shop Space | For Sale Kadawatha

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,700,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent Ihala Biyanwila
House For Rent Ihala Biyanwila

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Weboda
Land for sale - Weboda

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,890,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Half Complete 2 Story House Kadawata 55
Half Complete 2 Story House Kadawata 55

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Mahara Kadawatha
House for sale in Mahara Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Two storied house for rent kadawatha.
Two storied house for rent kadawatha.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

13.36 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!