දැන්විම් 355 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Kadawatha Ragama road Land for sale
Kadawatha Ragama road Land for sale

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent - Kadawatha
House for Rent - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Newly Built 3 Story House For Sale. Kadawatha
Newly Built 3 Story House For Sale. Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex Rent for Boys - Kadawatha
Annex Rent for Boys - Kadawatha

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 2,500 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for Rent in Kadawatha
Commercial Property for Rent in Kadawatha

1,700 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 15,000 මසකට

නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House Sale in Kadawatha
Two Storied House Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

Wanted for Rent / Long Term Lease Immediately

ගම්පහ, නිවාස

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Mawaramandiya
Land for Sale - Mawaramandiya

27.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kirillawala / Plot 01
Land in Kirillawala / Plot 01

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent Kadawatha
House for Rent Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Immediately Wattala
House For Sale Immediately Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land For Sale - Kadawatha
Valuable Land For Sale - Kadawatha

20.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kadawatha Eldeniya
House for Rent in Kadawatha Eldeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Hybrid House for rent in Kadawatha
Hybrid House for rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storey House for Sale in Kadawatha.
2 Storey House for Sale in Kadawatha.

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - A House for Rent in Kadawatha
A House for Rent in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha.
Land in Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Complete House for Rent in Kadawatha
Complete House for Rent in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Kadawatha - Imbulgoda
Kadawatha - Imbulgoda

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kadawatha
Land For Sale - Kadawatha

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale
House for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House with land For Sale in Kadawatha
House with land For Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,900,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Ragama
House for sale in Ragama

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Old Single Story House For Sale Kadawatha
Old Single Story House For Sale Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential 15P Land For Sale in Kadawatha
Residential 15P Land For Sale in Kadawatha

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
A House Needed to Rent Kadawatha

ගම්පහ, නිවාස

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!