දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිවුලපිටිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Dunagaha.
House for Sale in Dunagaha.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Diulapitiya
Land for sale in Diulapitiya

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land For Quick Sale in-Negombo
Valuable Land For Quick Sale in-Negombo

21.2 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,690,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

50.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land With Two House - Diviulapitiya
Valuable land With Two House - Diviulapitiya

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 6,500,000 අක්කරයකට

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House With Valuable Land Divulapitiya
House With Valuable Land Divulapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 2,700,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Divulapitiya
House for Sale - Divulapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,750,000

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - 65 perch Land in divlapitiya
65 perch Land in divlapitiya

65.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - දිවුලපිටිය, බඩල්ගමින් අගනා ඉඩමක්
දිවුලපිටිය, බඩල්ගමින් අගනා ඉඩමක්

34.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - දිවුලපිටිය. නිස්කලංක පරිසරයක,නිවසක් සදහා ඉඩමක්.
දිවුලපිටිය. නිස්කලංක පරිසරයක,නිවසක් සදහා ඉඩමක්.

38.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House at Divulapitiya
Two Story House at Divulapitiya

කාමර: 6, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,900,000

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Mallawagedara, Kotadeniyawa
Land for sale in Mallawagedara, Kotadeniyawa

12.5 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 81,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House at Divulapitiya
House at Divulapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - නව නිවසක් - දිවුලපිටිය
නව නිවසක් - දිවුලපිටිය

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 2,100,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House - Divulapitiya
Two Story House - Divulapitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Divulapitiya
Land for Sale - Divulapitiya

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,275,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Commercial Building - kotadeniyava
Commercial Building - kotadeniyava

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Valuable House for Sale in Divulapitiya Main Road
Valuable House for Sale in Divulapitiya Main Road

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - New House With Land - Divulapitiya
New House With Land - Divulapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 3,900,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House Naivala.
Two Story House Naivala.

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Divulapitiya
Land for Sale in Divulapitiya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Coconut Land With House - Divulupitiya
Coconut Land With House - Divulupitiya

4.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House With Big Land - Divulupitiya
House With Big Land - Divulupitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - කොටදෙනියාව නගරය හරි මැදින් ඉඩමක්
කොටදෙනියාව නගරය හරි මැදින් ඉඩමක්

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!