දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිවුලපිටිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House in Divulapitiya
House in Divulapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

පැය 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land in Divulapitiya.
Valuable Land in Divulapitiya.

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - නිවසක් විකිනීමට දුනගහ
නිවසක් විකිනීමට දුනගහ

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,600,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - අගනා නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිනීමට කඩවල
අගනා නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිනීමට කඩවල

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in divulapitiya
Land for sale in divulapitiya

247.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 6,875,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

40.04 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,475,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Welihinda,divulapitiya
Land For Sale In Welihinda,divulapitiya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Divulapitiya
Land for sale Divulapitiya

210.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Divulapitiya
House for sale in Divulapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,850,000

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Of Walpita.
Land Of Walpita.

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 695,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House With Big Land Kotadeniyava
House With Big Land Kotadeniyava

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land In Walpita
Valuable Land In Walpita

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Dunagaha
Land for Sale - Dunagaha

73.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 189,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya (Lot 1)
Land for sale in Divulapitiya (Lot 1)

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 68,000 පර්ච් එකකට

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Divulapitiya
House for sale in Divulapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Kotadeniyawa Land for Sale
Kotadeniyawa Land for Sale

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 80,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 13
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Divlapitiya
House For Sale - Divlapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,800,000

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Walpita
Land for Sale in Walpita

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Divulapitiya
Land For Sale in Divulapitiya

44.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kotadeniyawa
House for sale in Kotadeniyawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 17
නිවාස-ගම්පහ - දිවුලපිටිය ගල්කන්ද හන්දියෙන් නිවසක්
දිවුලපිටිය ගල්කන්ද හන්දියෙන් නිවසක්

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 17
ඉඩම්-ගම්පහ - Bare Land for Sale in Divulapitiya
Bare Land for Sale in Divulapitiya

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for Sale Divulapitiya Lot 2
Land | for Sale Divulapitiya Lot 2

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!