දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිවුලපිටිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Property For Sale In Kadawala
Commercial Property For Sale In Kadawala

195.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Pannala
Land for sale in Pannala

118.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Divulapitiya
House For Sale In Divulapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Divulapitiya
Land in Divulapitiya

51.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Godigamuwa
Land for sale Godigamuwa

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Property For Sale In Kadawala
Commercial Property For Sale In Kadawala

195.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Diulapitiya handiyen idamak
Diulapitiya handiyen idamak

30.2 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divlapitiya
Land for sale in Divlapitiya

35.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale
House For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Miriswatta
Land For Sale in Miriswatta

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - දිවුලපිටිය - නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට
දිවුලපිටිය - නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Divulapitiya
House For Sale - Divulapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 1,500,000

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - දිවුලපිටිය ඉක්මනින් විකිණීමට ඉඩමක්
දිවුලපිටිය ඉක්මනින් විකිණීමට ඉඩමක්

93.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land at Kotadeniyawa
Land at Kotadeniyawa

120.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

33.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Gampaha - A5 Road- Waraadala
Land In Gampaha - A5 Road- Waraadala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - පර්චස් 64 ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට බඩල්ගම
පර්චස් 64 ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට බඩල්ගම

64.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - 2 Acre Badalgama Land for Sale
2 Acre Badalgama Land for Sale

2.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Diulapitiya
House For Sale Diulapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 2,100,000

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Diulapitiya
Land for sale Diulapitiya

15.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in divlapitiya
Land for sale in divlapitiya

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 68,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Divulapitiya
Land For Sale In Divulapitiya

21.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - Valuble House in Dunagaha
Valuble House in Dunagaha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Dunagaha
House For Sale In Dunagaha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,950,000

දින 17
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house for sale in Divulapitiya
Land with house for sale in Divulapitiya

88.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!