දැන්විම් 717 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO
NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW| HOME FOR SALE|@NEGOMBO
BRAND NEW| HOME FOR SALE|@NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT/ HOUSE FOR SALE/ @ NEGOMBO
NEWLY BUILT/ HOUSE FOR SALE/ @ NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO
NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

නිවාස-ගම්පහ - COMPLETE| HOME SALE IN| NEGOMBO
COMPLETE| HOME SALE IN| NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO
NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| @ NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

විනාඩි 42
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Negambo town
Land in Negambo town

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගම්පහ - HOUSE| IN| NEGOMBO
HOUSE| IN| NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE| IN | NEGOMBO
HOUSE| IN | NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - COMPLETE HOUSE FOR SALE @NEGOMBO
COMPLETE HOUSE FOR SALE @NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO
R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO
R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - Super luxury house in negombo
Super luxury house in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 4
නිවාස-ගම්පහ - House in Negombo
House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Restaurant For Rent In Negombo
Restaurant For Rent In Negombo

1,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Negombo
Land for sale Negombo

14.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,350,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - A House For Rent In Negombo
A House For Rent In Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Negombo
House For Sale In Negombo

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for rent in negombo
Luxury house for rent in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent In Negombo
House For Rent In Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house for sale in seeduwa
Land with house for sale in seeduwa

72.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Fish Farm for rent in Negombo
Fish Farm for rent in Negombo

5,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Good land for business Negombo
Good land for business Negombo

22.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - LUXURY|up|HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO
LUXURY|up|HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Demanhandiya
Land For Sale - Demanhandiya

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!