දැන්විම් 553 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property - Negombo
Commercial Property - Negombo

800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 240,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - One Story House For Sale in Negombo
One Story House For Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE| IN |NEGOMBO
HOUSE| IN |NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 4
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW/ HOUSE FOR SALE/ IN NEGOMBO
BRAND NEW/ HOUSE FOR SALE/ IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

පැය 4
නිවාස-ගම්පහ - UP HOUSE| FOR SALE| IN NEGOMBO
UP HOUSE| FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,000,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale in Negombo
Luxury House For Sale in Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

නිවාස-ගම්පහ - R M A HOMES HOUSE IN NEGOMBO
R M A HOMES HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - BUILT LUXURY HOUSE IN NEGOMBO
BUILT LUXURY HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO
R M A HOMES HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land in Negombo
Commercial Land in Negombo

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගම්පහ - BUILT HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
BUILT HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 2 STORY HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
2 STORY HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW/ HOUSE FOR SALE/ IN NEGOMBO
BRAND NEW/ HOUSE FOR SALE/ IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in negombo
Luxury house for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE IN NEGOMBO
BRAND NEW HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE IN NEGOMBO
BRAND NEW HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 1
Beach Facing Land Wanted In Negombo

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

නිවාස-ගම්පහ - Negombo House for sale
Negombo House for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in negombo
House for sale in negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house in Negombo
Luxury house in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 37,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for lease in Negombo
Land for lease in Negombo

1.5 අක්කරය

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,400,000 අවුරුද්දකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - COMPLETE HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
COMPLETE HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negombo
Land for sale in Negombo

15.1 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - NEGOMBO HOUSE FOR SALE IN
NEGOMBO HOUSE FOR SALE IN

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in negombo
Land for sale in negombo

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - R M A HOMES UP HOUSE IN NEGOMBO
R M A HOMES UP HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!