දැන්විම් 1,820 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Ladies Hostel for Long term Rent Negombo
Ladies Hostel for Long term Rent Negombo

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negambo
Land for sale in Negambo

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Negambo
Land for sale Negambo

292.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent | Sell – In Kochchikade
House for Rent | Sell – In Kochchikade

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 55,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 bed rooms house/ for sale in| negombo
3 bed rooms house/ for sale in| negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Clear Deed Home for sale in Negombo
Clear Deed Home for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent in Negombo
House For Rent in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 bed rooms house/ for sale in| negombo
3 bed rooms house/ for sale in| negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 bed rooms house/ for sale in/ negombo
3 bed rooms house/ for sale in/ negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Three bedroom for sale in Negombo
Three bedroom for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - COMMERCIAL PROPERTY FOR RENT-NEGOMBO
COMMERCIAL PROPERTY FOR RENT-NEGOMBO

1,700 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 90,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury A house sale in negombo
Luxury A house sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House sale in Negombo
House sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW B HOUSE FOR SALE -NEGOMBO
BRAND NEW B HOUSE FOR SALE -NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW B HOUSE FOR SALE NEGOMBO
BRAND NEW B HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - River View Estate Land in Kochchikade
River View Estate Land in Kochchikade

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - N/BUILT house for sale - Negombo
N/BUILT house for sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - N/B LUXURY HOTELS| IN |NEGOMBO
N/B LUXURY HOTELS| IN |NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,700,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
NEWLY BUILT HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - A house sale in Negombo
A house sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House sale in - Negombo
House sale in - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
Need a Land - Negombo

ගම්පහ, ඉඩම්

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Single Bed Room Apartments-Katunayake
Single Bed Room Apartments-Katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 24,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury A house sale in Negombo
Luxury A house sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brand new A house sale in Negombo
Brand new A house sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,750,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!