දැන්විම් 3,152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale - Negombo
Brandnew House for Sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Price Land \ 650 M to Colombo Road / in Dalupotha Negombo
Price Land \ 650 M to Colombo Road / in Dalupotha Negombo

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 6
නිවාස-ගම්පහ - IDEAL FOR SMALL FAMILY HOUSE IN DALUPOTHA AREA
IDEAL FOR SMALL FAMILY HOUSE IN DALUPOTHA AREA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,950,000

විනාඩි 8
නිවාස-ගම්පහ - House Rent Negombo Town
House Rent Negombo Town

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

විනාඩි 11
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale in Negombo
Luxury House For Sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,500,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Luxury Hotel for Sale with Runnning Business Negombo
Luxury Hotel for Sale with Runnning Business Negombo

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

විනාඩි 15
නිවාස-ගම්පහ - FOR SALE OF THIS POOL HAVING HOUSE WITH ALL FURNITURES / NEGOMBO
FOR SALE OF THIS POOL HAVING HOUSE WITH ALL FURNITURES / NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,500,000

විනාඩි 24
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Negombo
House for sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Negombo
House For Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

විනාඩි 41
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale at Negombo
House for Sale at Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

විනාඩි 44
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Negombo
House For Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Negombo
House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

පැය 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - 4 Bed Rooms up House in Negombo
4 Bed Rooms up House in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 19,000,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - R|g Luxury for Sale in Negomno
R|g Luxury for Sale in Negomno

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Dankotuwa
Beautiful House for Sale Dankotuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - A Solid Brand New House Sale in Negombo
A Solid Brand New House Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 8
නිවාස-ගම්පහ - A Solid Brand New House Sale in Negombo
A Solid Brand New House Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 8
නිවාස-ගම්පහ - Built up House in Negombo
Built up House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!