දැන්විම් 199 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House for Rent-Kelaniya
House for Rent-Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential land sale, Kelaniya
Residential land sale, Kelaniya

16.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya Wewalduwa
Land in Kelaniya Wewalduwa

72.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 36
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in - Kelaniya
House for Rent in - Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Enderamulla Wattala
House for Sale - Enderamulla Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,700,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land Sale in Biyagama
Commercial Land Sale in Biyagama

64.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 26,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office Storage space - Kelaniya
Office Storage space - Kelaniya

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Peliyagoda
House For Sale - Peliyagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda
Land for Sale - Kiribathgoda

550.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Upstairs House for Rent in Kelaniya
Upstairs House for Rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land Kelaniya thalwatte
Commercial Land Kelaniya thalwatte

32.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property Kelaniya thalwatte
Commercial Property Kelaniya thalwatte

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - 5BR 2 Storied Rooftop House at Waragoda
5BR 2 Storied Rooftop House at Waragoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kelaniya
House for Sale Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehose for Rent in Peliyagoda
Warehose for Rent in Peliyagoda

30,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 1,500,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,100,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - 2 Story House for Rent Kelaniya
2 Story House for Rent Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for rent Kelaniya
House for rent Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Kelaniya
Rooms for Rent in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - 2BR House for Sale in Kelaniya
2BR House for Sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse for rent - Kelaniya
Warehouse for rent - Kelaniya

7,250 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 362,500 මසකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - ඉඩමක් විකිණීමට කැළණිය
ඉඩමක් විකිණීමට කැළණිය

200.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent In Kelaniya
House For Rent In Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 24,000 මසකට

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent In Kelaniya Dalugama
House For Rent In Kelaniya Dalugama

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kelaniya
Land for sale - Kelaniya

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Business Land For Sale Peliyagoda
Business Land For Sale Peliyagoda

89.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!