දැන්විම් 225 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse for rent - Kelaniya
Warehouse for rent - Kelaniya

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 500,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse For Rent in Peliyagoda
Warehouse For Rent in Peliyagoda

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 270,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kelaniya
Land for Sale Kelaniya

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Super Market for Sale Biyagama Kelaniya
Super Market for Sale Biyagama Kelaniya

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kelaniya
Land For Sale - Kelaniya

5.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent - kelaniya
Room for Rent - kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property - Kelaniya
Commercial Property - Kelaniya

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 55,000 මසකට

Need a Annex to Rent

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kalaniya
Land for Sale - Kalaniya

44.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Space for Rent in Kelaniya Wanawasala
Commercial Space for Rent in Kelaniya Wanawasala

405 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale with Furniture Thalwatte, Kelaniya
House for Sale with Furniture Thalwatte, Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kelaniya
Land for Sale - Kelaniya

800.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kelaniya
Land for Sale - Kelaniya

1,120.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 61 P & COMMERCIAL PROPERTY SALE KELANIYA
61 P & COMMERCIAL PROPERTY SALE KELANIYA

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 82,350,000

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstair House for Rent in Kelaniya
Upstair House for Rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Near To Kelaniya Temple
House For Sale Near To Kelaniya Temple

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kelaniya University - Wewelduwa
House for Rent in Kelaniya University - Wewelduwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Rent in Dalugama
Shop for Rent in Dalugama

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 26,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kelaniya
House for Rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Lease/Rent in Kelaniya
Annex For Lease/Rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for rent in Kelaniya
Shop for rent in Kelaniya

500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 35,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent kelaniya
Room for rent kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Gonawala Kelaniya
House for Rent in Gonawala Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Pattivila, Kalaniya
House For Sale Pattivila, Kalaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kelaniya
House for Rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent - Kelaniya
Room for Rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!