දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත්

වෙනත්-ගම්පහ - Bridal gowns
Bridal gowns

ගම්පහ, වෙනත්

රු 15,000

පැය 7
වෙනත්-ගම්පහ - සුවඳ හදුන්කූරු
සුවඳ හදුන්කූරු

ගම්පහ, වෙනත්

රු 15

පැය 13
වෙනත්-ගම්පහ - Aluminium Pill Case
Aluminium Pill Case

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත්

රු 180

පැය 13
වෙනත්-ගම්පහ - Rack good
Rack good

ගම්පහ, වෙනත්

රු 12,000

දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Grinder disc
Grinder disc

ගම්පහ, වෙනත්

රු 60

දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Paththaraya Buddhist monk's bowl
Paththaraya Buddhist monk's bowl

ගම්පහ, වෙනත්

රු 6,000

දින 2
වෙනත්-ගම්පහ - Kottu Hut
Kottu Hut

ගම්පහ, වෙනත්

රු 60,000

දින 2
වෙනත්-ගම්පහ - Foxtail Trees
Foxtail Trees

ගම්පහ, වෙනත්

රු 20,000

දින 3
වෙනත්-ගම්පහ - Banner Frames
Banner Frames

ගම්පහ, වෙනත්

රු 1,100

දින 3
වෙනත්-ගම්පහ - Hotel equipments
Hotel equipments

ගම්පහ, වෙනත්

රු 90,000

දින 3
වෙනත්-ගම්පහ - Cardboard spool (Bata)
Cardboard spool (Bata)

ගම්පහ, වෙනත්

රු 55

දින 6
වෙනත්-ගම්පහ - New module Landry trolley
New module Landry trolley

ගම්පහ, වෙනත්

රු 2,700

දින 8
වෙනත්-ගම්පහ - Salon Items
Salon Items

ගම්පහ, වෙනත්

රු 250,000

දින 8
වෙනත්-ගම්පහ - 1L Water bottles
1L Water bottles

ගම්පහ, වෙනත්

රු 22

දින 8
වෙනත්-ගම්පහ - 19L Water bottles
19L Water bottles

ගම්පහ, වෙනත්

රු 65

දින 8
වෙනත්-ගම්පහ - ම්රිස්.මොලක්.ව්කිනිමට
ම්රිස්.මොලක්.ව්කිනිමට

ගම්පහ, වෙනත්

රු 41,000

දින 8
වෙනත්-ගම්පහ - Half Dummy
Half Dummy

ගම්පහ, වෙනත්

රු 14,000

දින 10
වෙනත්-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)
දින 11
වෙනත්-ගම්පහ - 19ltr caps & Lid
19ltr caps & Lid

ගම්පහ, වෙනත්

රු 7

දින 12
වෙනත්-ගම්පහ - Kap gloves
Kap gloves

ගම්පහ, වෙනත්

රු 120

දින 13
වෙනත්-ගම්පහ - Used plastic Pallets
Used plastic Pallets

ගම්පහ, වෙනත්

රු 2,000

දින 15
වෙනත්-ගම්පහ - HEAVY DUTY/ STRONG BRAND NEW TARPS
HEAVY DUTY/ STRONG BRAND NEW TARPS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත්

රු 24,500

දින 17
වෙනත්-ගම්පහ - Brand New Dummy (Women)
Brand New Dummy (Women)

ගම්පහ, වෙනත්

රු 15,000

දින 18
වෙනත්-ගම්පහ - Pirith chaithaya
Pirith chaithaya

ගම්පහ, වෙනත්

රු 4,750

දින 18
වෙනත්-ගම්පහ - සියලුම පොත් පත්තර කඩතාසි මිලටගනුලෙබ්
දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!