වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 165 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි රූපවාහිනි

රූපවාහිනි-ගම්පහ - SINGER UNIC ULTRA 32' LED TV
SINGER UNIC ULTRA 32' LED TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 21,500

පැය 1
රූපවාහිනි-ගම්පහ - NEW 32" HD LED TV BY ABANS
NEW 32" HD LED TV BY ABANS

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 22,200

පැය 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Panasonic 32" tv
Panasonic 32" tv

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 42,900

පැය 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Hitachi tv
Hitachi tv

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 8,500

පැය 6
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Toshiba 55' 4K Smart
Toshiba 55' 4K Smart

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 119,000

පැය 9
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Unpacked Brand new TV
Unpacked Brand new TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 200,000

දින 1
රූපවාහිනි-ගම්පහ - TV DISPLAY damaged
TV DISPLAY damaged

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 5,000

දින 1
රූපවාහිනි-ගම්පහ - TV Screen dammaged
TV Screen dammaged

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 5,000

දින 1
රූපවාහිනි-ගම්පහ - CRT 21" TV'S
CRT 21" TV'S

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 6,500

දින 1
රූපවාහිනි-ගම්පහ - 32” Tv
32” Tv

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 16,000

දින 1
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Samsung Full HD smart TV 40"
Samsung Full HD smart TV 40"

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 45,000

දින 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - INNOVEX 32" 2018 HD LED TV NEW
INNOVEX 32" 2018 HD LED TV NEW

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 23,500

දින 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - LG tv
LG tv

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 35,000

දින 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - JVC 55" 4K
JVC 55" 4K

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 95,000

දින 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - SINGER VISTA ANDROID SMART WIFI50INCH TV
SINGER VISTA ANDROID SMART WIFI50INCH TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 85,000

දින 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Brand new Samsung 50" 4K TV
Brand new Samsung 50" 4K TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 120,000

දින 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Samsung 50" 4K TV
Samsung 50" 4K TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 120,000

දින 2
රූපවාහිනි-ගම්පහ - LED TV
LED TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 11,500

දින 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Sony Bravia 40 LED TV
Sony Bravia 40 LED TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 45,000

දින 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Agal 32
Agal 32

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 25,000

දින 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Samsung curved 55' inch TV
Samsung curved 55' inch TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 240,000

දින 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - Hisence TV 55”inch
Hisence TV 55”inch

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 120,000

දින 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - 42" LG TV Smart 3D LED HD
42" LG TV Smart 3D LED HD

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 49,000

දින 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - LG අඟල් 21 වර්ණ රූපවාහිනිය
LG අඟල් 21 වර්ණ රූපවාහිනිය

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 10,000

දින 4
රූපවාහිනි-ගම්පහ - අඟල් 21 වර්ණ රූපවාහිනිය
අඟල් 21 වර්ණ රූපවාහිනිය

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 12,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!