වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 867 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand New Acoustic Guitar
Brand New Acoustic Guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Lark Violin
Brand new Lark Violin

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland PD-9 Electric Drum Tom 1pice
Roland PD-9 Electric Drum Tom 1pice

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Inter Mixer
Inter Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Harmonica set
Harmonica set

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Rcf Art 310 a Mk4 10" 2 Way Active Speaker
Rcf Art 310 a Mk4 10" 2 Way Active Speaker

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 64,900

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Piano
Piano

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - USB MIDI Cables
USB MIDI Cables

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,900

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand New Box Guitar : 38 C
Brand New Box Guitar : 38 C

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Paiste 502 Hi-Hats 14'' Pair (USED)
Paiste 502 Hi-Hats 14'' Pair (USED)

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashton D20 Acoustic Guitars
Ashton D20 Acoustic Guitars

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland SPD S octapad
Roland SPD S octapad

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Fender guitar amp
Fender guitar amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar amp
Guitar amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Key Board Stand
Key Board Stand

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha CPX500 Semi Acoustic Guitar
Yamaha CPX500 Semi Acoustic Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Casio Digital Piano
Casio Digital Piano

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Laney Guitar Amp
Laney Guitar Amp

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland V Drums Back amp
Roland V Drums Back amp

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,900

පැය 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha HS8 Studio monitors pair
Yamaha HS8 Studio monitors pair

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 78,000

පැය 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Cubase 8.5 Full Bundle (Can update to 10)
Cubase 8.5 Full Bundle (Can update to 10)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 47,000

පැය 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Suzuki japan electric guitar
Suzuki japan electric guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

පැය 13
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Jbl Vega sounds
Jbl Vega sounds

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 67,500

පැය 13
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Boss gt 10 B
Boss gt 10 B

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

පැය 14
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Numark Nv Dj Console
Numark Nv Dj Console

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 99,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Audio Interface (Sound Card)
Audio Interface (Sound Card)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Pioneer DJ Controller
Pioneer DJ Controller

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 180,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!