වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 969 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Speakers
Speakers

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New F Cut Guitars
New F Cut Guitars

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Melodion
Melodion

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,000

විනාඩි 46
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - FBT promaxX 15SA
FBT promaxX 15SA

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 74,990

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Jbl Sound systems
Jbl Sound systems

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland JV 50 Keyboard
Roland JV 50 Keyboard

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha 32 Channel Mixer
Yamaha 32 Channel Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Acoustic Guitar
Brand new Acoustic Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Soundcraft Live 42 Mixer
Soundcraft Live 42 Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drum Set
Drum Set

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - BOX GUITAR :JS-38C
BOX GUITAR :JS-38C

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,750

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - YAMAYA PSR S970
YAMAYA PSR S970

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 180,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Semi Acoustic Guitar New
Semi Acoustic Guitar New

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sound-craft 16 Chanel mixer
Sound-craft 16 Chanel mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mapex Acoustic Drum Set (BRAND NEW)
Mapex Acoustic Drum Set (BRAND NEW)

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 63,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Laney 20W Guitar Amp with Multi Effects
Laney 20W Guitar Amp with Multi Effects

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha 7chenal Mixer
Yamaha 7chenal Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dj console
Dj console

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar Amp with Multi Effects
Guitar Amp with Multi Effects

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Novation MIDI Keyboard
Novation MIDI Keyboard

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Electric guitar
Electric guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar with amp
Guitar with amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha psr 740
Yamaha psr 740

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland spd 20
Roland spd 20

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 160,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha pd7 Drum Set
Yamaha pd7 Drum Set

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Left Hand New Guitar
Left Hand New Guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Marshall CODE amp
Marshall CODE amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 44,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!