වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 847 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha C40 Classical Guitar (BRAND NEW)
Yamaha C40 Classical Guitar (BRAND NEW)

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mapex Acoustic Drum Set (BRAND NEW)
Mapex Acoustic Drum Set (BRAND NEW)

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 64,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Fender USA Amplifier
Fender USA Amplifier

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

පැය 1 යි
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Acoustic Guitar
Brand new Acoustic Guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Notation light
Notation light

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 950

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Passive speakers 150w x 2
Passive speakers 150w x 2

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Powered mixer
Powered mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Lead guitar
Lead guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Rico Royal Tenor Saxophone Reeds
Rico Royal Tenor Saxophone Reeds

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 450

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ibanez Electric Guitar White Colour
Ibanez Electric Guitar White Colour

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,500

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand New Box Guitar
Brand New Box Guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,750

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - CASIO DIGITAL PIANO
CASIO DIGITAL PIANO

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Behringer C1U mic
Behringer C1U mic

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - AHUJA AUD-100XLR MICROPHONE
AHUJA AUD-100XLR MICROPHONE

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,450

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Double Top 2 Box
Double Top 2 Box

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,500

පැය 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Cort C5 Plus Preamp Bass Guitar
Cort C5 Plus Preamp Bass Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 68,000

පැය 13
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - hi hat
hi hat

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

පැය 14
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland td6 drum machine
Roland td6 drum machine

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

පැය 14
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kenwood Power Amplifier
Kenwood Power Amplifier

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

පැය 14
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drums Double Foot Peddle
Drums Double Foot Peddle

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - D 72 Hise
D 72 Hise

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - ROLAND XP-50 Music Workstation
ROLAND XP-50 Music Workstation

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 67,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - MACKIE Profx12 with flight cass
MACKIE Profx12 with flight cass

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Behringer Mixer
Behringer Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,900

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha HDMI Amplifier with Infinity speakers
Yamaha HDMI Amplifier with Infinity speakers

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Keyboard
Keyboard

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 56,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drum set
Drum set

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!