වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 145 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත්

වෙනත්-කොළඹ - Flower Pillars
Flower Pillars

කොළඹ, වෙනත්

රු 32,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත්-කොළඹ - Wedding Cake Boxes\
Wedding Cake Boxes\

කොළඹ, වෙනත්

රු 85

දින 1
වෙනත්-කොළඹ - Asala uthsavaya sadaha thoran
Asala uthsavaya sadaha thoran

කොළඹ, වෙනත්

රු 300,000

දින 1
වෙනත්-කොළඹ - Cream Tubs
Cream Tubs

කොළඹ, වෙනත්

රු 30

දින 1
වෙනත්-කොළඹ - Nilkamal Plastic Crates
Nilkamal Plastic Crates

කොළඹ, වෙනත්

රු 1,750

දින 1
වෙනත්-කොළඹ - Dummies.
Dummies.

කොළඹ, වෙනත්

රු 15,000

දින 1
වෙනත්-කොළඹ - Incense Sticks (Hadunkuuru)
Incense Sticks (Hadunkuuru)

කොළඹ, වෙනත්

රු 80

දින 1
වෙනත්-කොළඹ - sale of household
sale of household

කොළඹ, වෙනත්

රු 104,000

දින 1
වෙනත්-කොළඹ - Water Tank 1000L
Water Tank 1000L

කොළඹ, වෙනත්

රු 7,500

දින 2
වෙනත්-කොළඹ - Paper Bags
Paper Bags

කොළඹ, වෙනත්

රු 22

දින 2
වෙනත්-කොළඹ - Industrial sewing needles
Industrial sewing needles

කොළඹ, වෙනත්

රු 6

දින 3
වෙනත්-කොළඹ - Glow Stick 50pc Pack
Glow Stick 50pc Pack

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 75

දින 3
වෙනත්-කොළඹ - Hanging Lantern
Hanging Lantern

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 75

දින 3
වෙනත්-කොළඹ - Wedding Metal Lanterns
Wedding Metal Lanterns

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 360

දින 3
වෙනත්-කොළඹ - Sky Lantern
Sky Lantern

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 75

දින 3
වෙනත්-කොළඹ - Dripless Candle
Dripless Candle

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 125

දින 3
වෙනත්-කොළඹ - TEA & TOOLS GARAGE TROLLEY
TEA & TOOLS GARAGE TROLLEY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 7,600

දින 3
වෙනත්-කොළඹ - Old news papers
Old news papers

කොළඹ, වෙනත්

රු 40

දින 4
වෙනත්-කොළඹ - Debenhams fit Dummies
Debenhams fit Dummies

කොළඹ, වෙනත්

රු 200,000

දින 5
වෙනත්-කොළඹ - wedding poru
wedding poru

කොළඹ, වෙනත්

රු 130,000

දින 5
වෙනත්-කොළඹ - Dummy Head
Dummy Head

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 1,950

දින 6
වෙනත්-කොළඹ - Dummy
Dummy

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 2,900

දින 6
වෙනත්-කොළඹ - Dummy
Dummy

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත්

රු 13,000

දින 7
වෙනත්-කොළඹ - Wedding Cake Boxes
Wedding Cake Boxes

කොළඹ, වෙනත්

රු 60

දින 7
වෙනත්-කොළඹ - Wedding Cake boxes (Tins)
Wedding Cake boxes (Tins)

කොළඹ, වෙනත්

රු 62

දින 8
වෙනත්-කොළඹ - Flower stands
Flower stands

කොළඹ, වෙනත්

රු 16,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!