වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,694 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - BOX GUITARS(BRAND NEW)🎸
BOX GUITARS(BRAND NEW)🎸

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - STAR FIRE GUITAR
STAR FIRE GUITAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Musicman StingyRay5 Guitar
Musicman StingyRay5 Guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 235,000

විනාඩි 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha BBG5A Guitar
Yamaha BBG5A Guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

විනාඩි 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Musicman Sterling Ray 5 Guitar
Musicman Sterling Ray 5 Guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

විනාඩි 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT EFX 12 MIXER
SOUNDCRAFT EFX 12 MIXER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

විනාඩි 43
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 MIXER
SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 MIXER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

විනාඩි 47
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft 12 channel mixer with effect (signature16)
Soundcraft 12 channel mixer with effect (signature16)

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 46,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PSR E 463
PSR E 463

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 49,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha Digital Piano - model DGX650
Yamaha Digital Piano - model DGX650

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Ibanez 5/6 Pre Amp Bass Guitar 🎸
Ibanez 5/6 Pre Amp Bass Guitar 🎸

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar Tripple Stand
Guitar Tripple Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,900

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha Clavinova Model CVP 204
Yamaha Clavinova Model CVP 204

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - BOX GUITAR ~ ADVANCE ONE IMPORTED
BOX GUITAR ~ ADVANCE ONE IMPORTED

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Jamo Speakers
Jamo Speakers

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Instrument mic kit
Instrument mic kit

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft Spirit LC 16 Channel Mixer
Soundcraft Spirit LC 16 Channel Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Technics Stereo Amplifier
Technics Stereo Amplifier

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Mixer 12 Channels 1000W
Powered Mixer 12 Channels 1000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JEMBE DRUM
JEMBE DRUM

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SELMER BUNDY II ALTO SAXOPHONE
SELMER BUNDY II ALTO SAXOPHONE

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Star master projection lamp
Star master projection lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,150

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Sounds System
Sounds System

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - නවක DJ වාද්‍ය ශිල්පී ඔබටම ගීත 7000 ක්
නවක DJ වාද්‍ය ශිල්පී ඔබටම ගීත 7000 ක්

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MG10XU Mixer with USB and FX
MG10XU Mixer with USB and FX

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Electronic Keyboard Miles 54 Keys
Electronic Keyboard Miles 54 Keys

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,900

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SUZUKI MELODION - MX37
SUZUKI MELODION - MX37

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,950

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!