වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 274 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Mazda Tribute 2001
Mazda Tribute 2001

115,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Corolla AE110 AUTO 1996
Toyota Corolla AE110 AUTO 1996

120,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,795,000

මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Micro Panda 1000 2015
Micro Panda 1000 2015

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,550,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Axio Hybrid G Grade 2015
Toyota Axio Hybrid G Grade 2015

60,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 5,250,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Maruti Alto LXi 2011
Suzuki Maruti Alto LXi 2011

56,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,495,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto 2015
Suzuki Alto 2015

52,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,820,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto Lxi 800 2015
Suzuki Alto Lxi 800 2015

51,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,770,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Belta 1300cc white 2007
Toyota Belta 1300cc white 2007

96,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,375,000

මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Corolla 110 (AE 111) 1998
Toyota Corolla 110 (AE 111) 1998

180,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,190,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Micro Panda 2016
Micro Panda 2016

22,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,625,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Corolla 2006
Toyota Corolla 2006

195,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,000,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto 2015
Suzuki Alto 2015

26,739 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,835,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Micro Kyron 2008
Micro Kyron 2008

83,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Corolla 121 Dicky Light 2004
Toyota Corolla 121 Dicky Light 2004

137,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,050,000

මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Spacia custom 2017
Suzuki Spacia custom 2017

4,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,975,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto japan 2016
Suzuki Alto japan 2016

8,700 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Sunny N16 2004
Nissan Sunny N16 2004

115,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,190,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Primera 2001
Nissan Primera 2001

120,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,975,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Spacia 2016
Suzuki Spacia 2016

12,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan March AK12 2007
Nissan March AK12 2007

89,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,975,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Wagon R FZ 2016
Suzuki Wagon R FZ 2016

12,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Hyundai Sonata gls 2000
Hyundai Sonata gls 2000

120,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,325,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto 2015
Suzuki Alto 2015

58,998 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,740,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Tata Nano 2016
Tata Nano 2016

78,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,600,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota 2001
Toyota 2001

260,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,475,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Honda Fit GP1 2010
Honda Fit GP1 2010

83,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,090,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!