වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Learn AR & VR
Learn AR & VR

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 17,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Childhood pathway education dip
Childhood pathway education dip

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 32,000

පැය 5
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CCNA v3 (200-125) -August 2018
CCNA v3 (200-125) -August 2018

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY MEDICINE IN EUROPE - GEORGIA
STUDY MEDICINE IN EUROPE - GEORGIA

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 957,000

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,900

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering
Software Engineering

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of BA Health Service Management
Master of BA Health Service Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Diploma in Network Security
Advanced Diploma in Network Security

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Google Sketchup
Google Sketchup

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java Programming
Java Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C / C++ Programming
C / C++ Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Android Programming Course
Android Programming Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Japan Student Visa
Japan Student Visa

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 30,000

දින 12
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java / J2EE Frameworks Android
Java / J2EE Frameworks Android

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 29,500

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY
GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 22,500

දින 16
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma Networking Course
Diploma Networking Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 16
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MS Project 2016- Management Course
MS Project 2016- Management Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,000

දින 16
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Excel & Macros
Advanced Excel & Macros

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,000

දින 16
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Sage Accounting Course
Sage Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

දින 16
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Learn AR & VR
Learn AR & VR

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 17,000

දින 17
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - PHP FrameWork
PHP FrameWork

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!