වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Information Technology
Diploma in Information Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MBA/HND Assignment Writing services
MBA/HND Assignment Writing services

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Learn MAYA 3D Graphics & Animation
Learn MAYA 3D Graphics & Animation

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - WordPress Course
WordPress Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - IELTS
IELTS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project & Primavera Course
Ms Project & Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,900

දින 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering Course
Software Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

දින 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

දින 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Maths assignment help
Maths assignment help

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Certificate of Business Management
Certificate of Business Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma In Leadership & Management
Diploma In Leadership & Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 20,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Adv. Dip. in Network Security
Adv. Dip. in Network Security

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Business Administration
Master of Business Administration

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master in Commerce
Master in Commerce

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma In Human Resource Management
Diploma In Human Resource Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 20,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma In Human Resource Management
Diploma In Human Resource Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 20,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කුරුණෑගල - IELTS
IELTS

කුරුණෑගල, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 15,000

දින 15
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C# ASP Net MVC Angular Android React ICT
C# ASP Net MVC Angular Android React ICT

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,000

දින 15
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 15
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Google Sketchup
Google Sketchup

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 15
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C / C++ Programming
C / C++ Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 15
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java Programming
Java Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!