දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L
SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Europe Gateway - National Visa D type
Europe Gateway - National Visa D type

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L
SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Laptop repair training course
Laptop repair training course

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

පැය 8
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - LED LCD TV repair training course
LED LCD TV repair training course

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 30,000

පැය 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Assignment & Research Writing Service
Assignment & Research Writing Service

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

පැය 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Tuition classes at Millennium City,ekala
Tuition classes at Millennium City,ekala

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Develop your Spoken English via Skype
Develop your Spoken English via Skype

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Life Changing Spoken English Course
Life Changing Spoken English Course

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 1
ICT Class - (Home Visits)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Study and Work in EUROPE
Study and Work in EUROPE

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Online Spoken English via Skype V5
Online Spoken English via Skype V5

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Online Skype Spoken English Gampaha
Online Skype Spoken English Gampaha

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 2
Spoken English Online for All Sri Lanka

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Online Skype Spoken English Negombo
Online Skype Spoken English Negombo

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 2
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Mobile Phone Repairing Full Course
Mobile Phone Repairing Full Course

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Online Spoken English F to Course
Online Spoken English F to Course

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 3
Online Spoken Course in Gampaha

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Western Music classes
Western Music classes

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 4
පෙළ පොත්-ගම්පහ - CIMA Strategic level study
CIMA Strategic level study

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 19,300

දින 4
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Physics - A/L & O/L
Physics - A/L & O/L

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 750

දින 8
පෙළ පොත්-ගම්පහ - A/L & O/L Computer studies books
A/L & O/L Computer studies books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 8
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Mathematics - A/L & O/L
Mathematics - A/L & O/L

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 8
පෙළ පොත්-ගම්පහ - AL and OL Chemistry Text books
AL and OL Chemistry Text books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 8
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Mathematics - A/L
Mathematics - A/L

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Tuition Class
Tuition Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Nenamal School - O/L & A/L Classes
Nenamal School - O/L & A/L Classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!