දැන්විම් 130 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Learn Animation and 3D Graphics
Learn Animation and 3D Graphics

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Custom Academic Assignment Service
Custom Academic Assignment Service

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

පැය 6
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Study in Australia with Future Education
Study in Australia with Future Education

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,500,000

පෙළ පොත්-ගම්පහ - EASY WAY OF LEARNING ENGLISH
EASY WAY OF LEARNING ENGLISH

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,200

දින 1
O/L විභාගයට පෙර ගණිතය

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 25,000

දින 1
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O/L Past Papers
Cambridge O/L Past Papers

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Home Visit
Maths Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Grade 9 to 11
Maths Class Grade 9 to 11

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
ICT Home visit Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Study in Russia with future education
Study in Russia with future education

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 675,000

දින 3
A/L History Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Commerce / Accounting
Commerce / Accounting

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - IELTS
IELTS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 30,000

දින 7
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Media Studies Books
Media Studies Books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Accounts Classes
Accounts Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Adult English Classes Online
Adult English Classes Online

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Hindi Tuition
Hindi Tuition

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L ICT Revision And Theory 2019 / 2020
A/L ICT Revision And Theory 2019 / 2020

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Nenamal School - O/L & A/L Classes
Nenamal School - O/L & A/L Classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Classes
O/L Classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 11
Spoken english

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Home visit MATHS Classes.
Home visit MATHS Classes.

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Projects / Research and Assignments
Projects / Research and Assignments

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 14
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - "2018 October Study in Japan"
"2018 October Study in Japan"

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 15
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු.
උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!