දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Dissertation,researches & Finance
Dissertation,researches & Finance

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Spoken English for Kids
Spoken English for Kids

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Dissertation,assignment & Accounting
Dissertation,assignment & Accounting

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,750

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Medium Classes
English Medium Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Grade 9 to 11 English Medium
Maths Class Grade 9 to 11 English Medium

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Sinhala Medium Maths Class
Sinhala Medium Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 13
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Assignment Writers (HND/BSc/MSc & MBA
Assignment Writers (HND/BSc/MSc & MBA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,500

පැය 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - 14 Text books on Electronic Engineering
14 Text books on Electronic Engineering

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 7,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ICT / COMPUTER SCIENCE OL AL
ICT / COMPUTER SCIENCE OL AL

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ICT Tuition (O/L) Grade 6 - 11
ICT Tuition (O/L) Grade 6 - 11

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
Spoken English For Daily Use

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Tuition classes at Millennium City,ekala
Tuition classes at Millennium City,ekala

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Chinese Class For O/L A/L
Chinese Class For O/L A/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - "විශ්වාසයෙන් යුතුව ජපන් යන්න"
"විශ්වාසයෙන් යුතුව ජපන් යන්න"

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - "මාස 3 න් ජපන් යන්න එන්න"
"මාස 3 න් ජපන් යන්න එන්න"

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 5
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Textbooks required for A/L
Textbooks required for A/L

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 7,000

දින 5
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Textbook for Brand Management
Textbook for Brand Management

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - SPOKEN ENGLISH CLASSES
SPOKEN ENGLISH CLASSES

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 5
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Textbooks required for Japanese Language
Textbooks required for Japanese Language

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 12,000

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Dissertation,researches & Finance
Dissertation,researches & Finance

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,800

දින 6
Sinhala Typing Class

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Assignment And Research Writing
Assignment And Research Writing

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Cambridge, Edexcel OL,AS,AL
Cambridge, Edexcel OL,AS,AL

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Grade 9 to 10
Maths Class Grade 9 to 10

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Visual Basic 6 වලින් System හදන හැටි
Visual Basic 6 වලින් System හදන හැටි

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 150

දින 7
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Vehicle Digital Meter Repairing Course
Vehicle Digital Meter Repairing Course

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,200,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!