දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Poland visa vs 5 Laks
Poland visa vs 5 Laks

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Inorganic chemistry
Inorganic chemistry

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 500

පැය 3
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 3
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Poland visa vs 5 Laks
Poland visa vs 5 Laks

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 150,000

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English tuition classes
English tuition classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 5
PHP Beginner Web Development

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 550

පැය 9
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Books
Books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 750

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Combined maths Physics
Combined maths Physics

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 1
A/L maths classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 1
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Used Cambridge primary books
Used Cambridge primary books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Pharmacist Course
Pharmacist Course

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 2
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge Syllabus text books
Cambridge Syllabus text books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 5,395

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Sinhala Medium Maths Class
Sinhala Medium Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - CLASSES FOR KIDS WITH SPECIAL NEEDS
CLASSES FOR KIDS WITH SPECIAL NEEDS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 2
Home Visit Teacher Wanted - Grade 3

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Grade 9 to 11
Maths Class Grade 9 to 11

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
Maths

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Diploma in Acc.& Business,Degree & ACCA
Diploma in Acc.& Business,Degree & ACCA

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 295,000

දින 4
Wanted an English Teacher

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - ඔබත් A නවයක් ලබාගන්නා අයෙකු වන්න
ඔබත් A නවයක් ලබාගන්නා අයෙකු වන්න

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Classes
Maths Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - ENGLISH SPEAKING
ENGLISH SPEAKING

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - GRADE 6 TO O/L MATHS HOME VISIT
GRADE 6 TO O/L MATHS HOME VISIT

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Graphic Design Classes
Graphic Design Classes

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - AL Combined Maths individual and group
AL Combined Maths individual and group

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Home Visit
Maths Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!