දැන්විම් 132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Guitar Classes (Acoustic & Bass Guitar)
Guitar Classes (Acoustic & Bass Guitar)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Mathematics Classes
O/L Mathematics Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Business Studies & Accounting O/L
Business Studies & Accounting O/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Home Visit
Maths Class Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 6
Political Science

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 8
Cambridge Maths Tuition Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Home Visit
Maths Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Spoken English & General
Spoken English & General

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Tuition O/L Commerce Class
Tuition O/L Commerce Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Study in Singapore Without IELTS After O/L ( NO AGENT FEE REQUIRED )
Study in Singapore Without IELTS After O/L ( NO AGENT FEE REQUIRED )

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 500,000

දින 3
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Anatomy /Physiology book
Anatomy /Physiology book

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Classes
Maths Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 5
Local O/L, Cambridge and Edexcel Syllabus

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
Mathematics - English and Sinhalese Medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 7
දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - STUDY IN ORIYO AISHIN JAPAN.
STUDY IN ORIYO AISHIN JAPAN.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - නිවැරදි ජපන් මග සදහා යායුතු තැන.
නිවැරදි ජපන් මග සදහා යායුතු තැන.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 8
O/L Commerce- Sinhala & English Medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 850

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)
Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Mathematics class
O/L Mathematics class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics - Grade 6 to 11 (Sinhala Medium)
Mathematics - Grade 6 to 11 (Sinhala Medium)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths tuition home visit
Maths tuition home visit

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 11
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Learn to Code
Learn to Code

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 13
Dressmaking Classes.

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 750

දින 13
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - "ජපන් බස ජපන්මග"
"ජපන් බස ජපන්මග"

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!