දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Improve your Spoken English via Skype
Improve your Spoken English via Skype

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Research and writing assistance
Research and writing assistance

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Follow Spoken English Online Course
Follow Spoken English Online Course

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - SPOKEN ENGLISH FOR ALL
SPOKEN ENGLISH FOR ALL

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Online Spoken English Course By Mr.Nuwan
Online Spoken English Course By Mr.Nuwan

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Visiting Spoken English in Kaluthara
Visiting Spoken English in Kaluthara

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 8
Spoken English Course in Kaluthara

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Individual English Class
Individual English Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Tuition for Combined Maths A/L
Tuition for Combined Maths A/L

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 20
Physics (English/Sinhala)

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 22
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - GUITAR KEYBOARD DRUMS OCTAPAD VOICE
GUITAR KEYBOARD DRUMS OCTAPAD VOICE

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,200

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - G.C.E. O/L Maths, home visit
G.C.E. O/L Maths, home visit

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 28
English and ICT Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
උසස් අධ්‍යාපනය-කළුතර - කළුතර දී මූලික පරිගණක පාඨමාලාව
කළුතර දී මූලික පරිගණක පාඨමාලාව

කළුතර, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,000

දින 30
ICT (O/L)and (A/L)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - COMBINED MATHS
COMBINED MATHS

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 35
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - STUDY IELTS ONLINE
STUDY IELTS ONLINE

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

දින 37
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කළුතර - Engineering Draughtsmanship Course
Engineering Draughtsmanship Course

කළුතර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 20,000

දින 38
පෙළ පොත්-කළුතර - English Books / Sceince valuble
English Books / Sceince valuble

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - AL ගිණුම්කරණය OL Commerce
AL ගිණුම්කරණය OL Commerce

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 48
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කළුතර - Laptop repair training course
Laptop repair training course

කළුතර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,000

දින 52
පෙළ පොත්-කළුතර - Advaced level physics stream
Advaced level physics stream

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 56
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Medium Commerce
English Medium Commerce

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 56
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ENGLISH TUTION - HOME VISIT
ENGLISH TUTION - HOME VISIT

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 211

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!