දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අධ්‍යාපනය

පෙළ පොත්-කළුතර - NHM Textbook, 5
NHM Textbook, 5

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,300

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - A/L Physics - භෞතික විද්‍යාව
A/L Physics - භෞතික විද්‍යාව

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - දෙමළ විෂය (Grade 6-9)
දෙමළ විෂය (Grade 6-9)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - A/L Physics Theory Classes
A/L Physics Theory Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 20
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - italy Language
italy Language

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 15,000

දින 22
පෙළ පොත්-කළුතර - General Chemistry (සාමාන්‍ය රසායනය)
General Chemistry (සාමාන්‍ය රසායනය)

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 400

දින 31
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths A\L (සංයුක්ත ගණිතය)
Maths A\L (සංයුක්ත ගණිතය)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 33
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 44
පෙළ පොත්-කළුතර - Grade 9 Mathematics
Grade 9 Mathematics

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 250

දින 46
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Sinhala Educational
Sinhala Educational

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 49
පෙළ පොත්-කළුතර - English Essays & Letters
English Essays & Letters

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 200

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ගණිත, වාණිජ, ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
ගණිත, වාණිජ, ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 55
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - CIM, SLIM, Degree, MBA , HND Assignment
CIM, SLIM, Degree, MBA , HND Assignment

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!