දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අධ්‍යාපනය

පෙළ පොත්-කළුතර - Edexcel Physics AS
Edexcel Physics AS

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 4,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Class-Home Visit
Maths Class-Home Visit

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
පෙළ පොත්-කළුතර - Revision guide Mathematics for IGCSE
Revision guide Mathematics for IGCSE

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 8
පෙළ පොත්-කළුතර - Explaining Physics.
Explaining Physics.

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 8
පෙළ පොත්-කළුතර - Mathematics for Cambridge IGCSE
Mathematics for Cambridge IGCSE

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 8
පෙළ පොත්-කළුතර - Cambridge Biology Coursebook.
Cambridge Biology Coursebook.

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Chinese Language Classes
Chinese Language Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 9
English Literature Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Mathematics classes
Mathematics classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 21
A/L Combined Mathematics

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 28
පෙළ පොත්-කළුතර - ENGLISH DICTIONARY
ENGLISH DICTIONARY

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 32
Mathematics and Sinhala Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 41
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Spoken English Via Skype App
Spoken English Via Skype App

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 43
පෙළ පොත්-කළුතර - The English Master pack.
The English Master pack.

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 4,500

දින 50
පෙළ පොත්-කළුතර - Edexcel Physics A2
Edexcel Physics A2

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 4,000

දින 50
පෙළ පොත්-කළුතර - Modern school atlas
Modern school atlas

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 50
පෙළ පොත්-කළුතර - Statistics 1 (S1)
Statistics 1 (S1)

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 50
පෙළ පොත්-කළුතර - Edexcel A2 Biology Revision guide.
Edexcel A2 Biology Revision guide.

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 50
Maths and science in English medium

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 52
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Culinary Art Program Turiba University
Culinary Art Program Turiba University

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 850,000

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Classes (Grade 6-11)
Maths Classes (Grade 6-11)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 57
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Tuition for O/L students
Maths Tuition for O/L students

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 57
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - IELTS Writing Classes
IELTS Writing Classes

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!