දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කළුතර - Research, CV and letter writing assistance
Research, CV and letter writing assistance

කළුතර, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Assignment Writing Help for Degree & Diploma
Assignment Writing Help for Degree & Diploma

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Cardiff Metropolitan
Cardiff Metropolitan

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Project Management Theory and Practices
Project Management Theory and Practices

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Dissertation and Proposal
Dissertation and Proposal

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Operation Management
Operation Management

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - Strategic Management Assignment
Strategic Management Assignment

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
පෙළ පොත්-කළුතර - Orbit Spoken English
Orbit Spoken English

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 3,200

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - MBA Assignment
MBA Assignment

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Spoken English Classes
Spoken English Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - MATHEMATICS - Grade 6-11 Home Visiting Group or Individual Classes
MATHEMATICS - Grade 6-11 Home Visiting Group or Individual Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Grade 6 to 11 Mathematics in English Medium
Grade 6 to 11 Mathematics in English Medium

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - O/L Mathematics Classes
O/L Mathematics Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය - සා. පෙල
දින 12
English Tution

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Combined Mathematics (සංයුක්ත ගණිතය)
Combined Mathematics (සංයුක්ත ගණිතය)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - IELTS , PTE OET Cambridge IGCSE English Language and literature
IELTS , PTE OET Cambridge IGCSE English Language and literature

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 23
English Medium Mathematics

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 23
PTE Academic Classes

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Chemistry Paper & Revision Class
Chemistry Paper & Revision Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Language Classes in Panadura
English Language Classes in Panadura

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Physics Sinhala Medium Classes for Advanced Level
Physics Sinhala Medium Classes for Advanced Level

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ගණිතය පන්ති 2019
ගණිතය පන්ති 2019

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Class
English Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 250

දින 28
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - I E L T S and spoken English G C A/L -O/L ,IGCSE
I E L T S and spoken English G C A/L -O/L ,IGCSE

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

දින 28
පෙළ පොත්-කළුතර - Lonely Planet India
Lonely Planet India

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!