දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - HND, Diploma, Degree, MBA Assignment
HND, Diploma, Degree, MBA Assignment

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පෙළ පොත්-කළුතර - English Essays & Letters
English Essays & Letters

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 200

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ගණිත, වාණිජ, ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
ගණිත, වාණිජ, ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - HND, Diploma, Degree, MBA Assignment
HND, Diploma, Degree, MBA Assignment

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Tuition
English Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Business Studies
Business Studies

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Life Music Classes
Life Music Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Chemistry Group / Individual Classes
Chemistry Group / Individual Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - "SUPER MATHS" FOR GRADE 9,10,11
"SUPER MATHS" FOR GRADE 9,10,11

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 24
Mathematics -Group or Individual

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 24
පෙළ පොත්-කළුතර - Maths for Economics by Geoff Renshaw
Maths for Economics by Geoff Renshaw

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 6,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කළුතර - SELF STUDYING ENGLISH PACKS
SELF STUDYING ENGLISH PACKS

කළුතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 990

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - MATHS class- Home Visit Grade 6-11
MATHS class- Home Visit Grade 6-11

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Classes For Grade 1 - 13
English Classes For Grade 1 - 13

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Combined Maths A/L - Revision 2019
Combined Maths A/L - Revision 2019

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 34
පෙළ පොත්-කළුතර - Lyceum international school
Lyceum international school

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 12,000

දින 42
History Class For A/L , O/L

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 45
පෙළ පොත්-කළුතර - Edexcel ICT books for sale.
Edexcel ICT books for sale.

කළුතර, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 52
ICT for O/L & A/L Students

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)
AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!