වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - LED Board Cousre
LED Board Cousre

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 1
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Engineering Classes - Arduino, IOT, RPI
Engineering Classes - Arduino, IOT, RPI

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,000

දින 8
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Hair Dressing NVQ L4
Diploma In Hair Dressing NVQ L4

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Personal Grooming
Personal Grooming

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Nail Technology
Diploma In Nail Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Eye Lash Extensions
Eye Lash Extensions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Beauty Therapy NVQ L4
Diploma In Beauty Therapy NVQ L4

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 90,000

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Cake Baking & Decoration Training Class
Cake Baking & Decoration Training Class

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 14
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කෑගල්ල - ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අසීමිතව උපයන්න
ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අසීමිතව උපයන්න

කෑගල්ල, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 50,000

දින 24
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Advanced excel
Advanced excel

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 8,000

දින 31
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Sewing Classes
Sewing Classes

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 2,000

දින 32
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Eye Lash Extensions
Eye Lash Extensions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 32
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Hair cut & Setting Short course
Hair cut & Setting Short course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 30,000

දින 32
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Advance Hair style Technique
Advance Hair style Technique

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 9,500

දින 32
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Phone repair course
Phone repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,990

දින 36
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Aari Embroidery Work classes
Aari Embroidery Work classes

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 25,000

දින 39
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Computer Hardware Course
Computer Hardware Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 46
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Hair dressing & Beauty therapy Diploma
Hair dressing & Beauty therapy Diploma

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

දින 50
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Nail Technology
Diploma In Nail Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

දින 52
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - LCD/LED TV Repair course
LCD/LED TV Repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,000

දින 54
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

දින 55
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 9,000

දින 55
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Phone repair class
Phone repair class

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 18,500

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!