වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - LCD/LED TV Repair Course
LCD/LED TV Repair Course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,000

දින 1
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Mobile Phone Repairing Full Course
Mobile Phone Repairing Full Course

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,500

දින 1
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - LED Board Cousre
LED Board Cousre

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 3
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - කේක් සෑදීමේ එක් දින වැඩ මුලුව
කේක් සෑදීමේ එක් දින වැඩ මුලුව

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 2,500

දින 10
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Saloon academy- new classes
Saloon academy- new classes

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 30,000

දින 10
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - PCB Design and Layout
PCB Design and Layout

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 3,000

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - CCTV Course
CCTV Course

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 17
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - Computer Hardware Workshop
Computer Hardware Workshop

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 17
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කළුතර - Engineering Draughtsmanship Course
Engineering Draughtsmanship Course

කළුතර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 20,000

දින 31
Workshops Career guidance after O/L

මඩකලපුව, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

දින 35
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Beauty Courses
Beauty Courses

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 40,000

දින 37
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing Class
Screen Printing Class

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 8,000

දින 40
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 40
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - MOBILE PHONE REPAIRING COURSE
MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 9,990

දින 45
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කළුතර - Laptop repair training course
Laptop repair training course

කළුතර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,000

දින 45
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma in SPA Therapy
Diploma in SPA Therapy

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 40,000

දින 50
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Hair,beauty and Mehendi Arts
Hair,beauty and Mehendi Arts

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 300

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!