වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

දින 1
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 9,000

දින 1
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - MOBILE PHONE REPAIR CLASSES
MOBILE PHONE REPAIR CLASSES

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 1
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - LED Board Cousre
LED Board Cousre

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 5
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Vehicle Digital Meter Repairing Course
Vehicle Digital Meter Repairing Course

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,200,000

දින 8
Typewriting Classes

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 10
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - High Speed sewing machine course
High Speed sewing machine course

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,600

දින 18
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - YESS ACADEMY - Dehiwala
YESS ACADEMY - Dehiwala

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 60,000

දින 22
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Laptop repair course
Laptop repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,000

දින 22
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Laptop Repair Course Professional
Laptop Repair Course Professional

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 36
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing Class
Screen Printing Class

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 8,000

දින 42
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Home visit Web Design Lessons
Home visit Web Design Lessons

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,300

දින 44
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - GEM CUTTING & POLISHING COURSES
GEM CUTTING & POLISHING COURSES

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 30,000

දින 45
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing
Screen Printing

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 6,000

දින 47
Mobile phone Repairing Practical course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,500

දින 48
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Saloon Training
Saloon Training

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 48
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Computer Hardware Course
Computer Hardware Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 52
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Tv Repair course
Tv Repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,000

දින 53
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - T.SHIRT PRINTING CLASS
T.SHIRT PRINTING CLASS

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,000

දින 56
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-ගම්පහ - Beauty Courses
Beauty Courses

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 40,000

දින 99

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!