වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

ලැප්ටොප් පරිගණක අලුත්වැඩියා පාටමාලාව .

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,000

දින 1
උසස් ජ්‍යොතිෂ පන්තිය

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 2,400

දින 6
Dressmaking Classes.

ගම්පහ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 750

දින 6
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Revit software (company Visit) training
Revit software (company Visit) training

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 8
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - AutoCAD 2018-company visit
AutoCAD 2018-company visit

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 10
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repair Course
Mobile Phone Repair Course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 11,990

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Driving Lessons
Driving Lessons

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 700

දින 15
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Self-Employment Workshop in Nugegoda
Self-Employment Workshop in Nugegoda

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 27
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - CCTV Technician
CCTV Technician

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 34
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Wharf Training
Wharf Training

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

දින 45
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing Course
Screen Printing Course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 8,000

දින 47
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

දින 52
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 9,000

දින 52
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Wharf Training
Wharf Training

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 2,000

දින 55
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Laptop Repairing Course - Professional
Laptop Repairing Course - Professional

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 59
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - LED Board Cousre
LED Board Cousre

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!