වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 676 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique gramophone
Antique gramophone

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - COLLECTORS - DIE CAST METAL CARS
COLLECTORS - DIE CAST METAL CARS

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Marble Statue
Marble Statue

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 990

විනාඩි 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique hammer
Antique hammer

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 13,000

පැය 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ornament clocks 2010071
Ornament clocks 2010071

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 28,060

පැය 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-බදුල්ල - Stamps
Stamps

බදුල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

පැය 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-බදුල්ල - Stems
Stems

බදුල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

පැය 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Landline Phones
Landline Phones

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

පැය 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ceylon 1950-1990 Ruppee 500 Coin For Collectors
Ceylon 1950-1990 Ruppee 500 Coin For Collectors

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

පැය 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 1894 US Half Dollar
1894 US Half Dollar

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 70,000

පැය 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Antique Barrels
Antique Barrels

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500,000

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Silver Coin
Antique Silver Coin

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Antique Printing Machine
Antique Printing Machine

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400,000

පැය 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - ඉපැරැණි කෞතුක භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් විකිනීමට
ඉපැරැණි කෞතුක භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් විකිනීමට

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

පැය 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Stamp album
Stamp album

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Srilankan old money notes set
Srilankan old money notes set

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - අප්‍රිකානු වෙස්මූණ
අප්‍රිකානු වෙස්මූණ

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - අප්‍රිකානු වෙස්මූණු
අප්‍රිකානු වෙස්මූණු

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique sword
Antique sword

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - RETRO LAMP A 11264
RETRO LAMP A 11264

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 490

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Vintage Mantle clock
Vintage Mantle clock

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique typewriter
Antique typewriter

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - "Old Ceylon" Gallery Wall for Sale
"Old Ceylon" Gallery Wall for Sale

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - COLLECTORS - DIE CAST METAL CARS
COLLECTORS - DIE CAST METAL CARS

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි මුදල් නෝට්ටු
පැරණි මුදල් නෝට්ටු

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි අලි කෙන්දක්
පැරණි අලි කෙන්දක්

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Voc Coins
Voc Coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!