දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Antique Barrels
Antique Barrels

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Antique Printing Machine
Antique Printing Machine

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Old Coins Sri Lanka (rata)$
Old Coins Sri Lanka (rata)$

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,650

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Old Coins
Old Coins

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Cart කරත්තය
Cart කරත්තය

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 125,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Gramophone
Gramophone

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 52
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - රටේ රජ කාසිි
රටේ රජ කාසිි

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!