දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Old notes sri lanka
Old notes sri lanka

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Old coin
Old coin

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Antique Wooden Pillars (ලී කණු)
Antique Wooden Pillars (ලී කණු)

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Antique Granite Pillars (කළුගල් කණු)
Antique Granite Pillars (කළුගල් කණු)

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Dutch Anchor
Dutch Anchor

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Old coins
Old coins

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - sri lankan old sinhaua
sri lankan old sinhaua

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 650

දින 50
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-පුත්තලම - Old coin 1945
Old coin 1945

පුත්තලම, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!