දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Ceylon King George notes
Ceylon King George notes

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරනි තෙල් සිදින තබ හැලියක්
පැරනි තෙල් සිදින තබ හැලියක්

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Antique coin(Victoria Queen-1840)
Antique coin(Victoria Queen-1840)

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Master's voice gramophone hmv 108
Master's voice gramophone hmv 108

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරණි පුස්කොල පිරුවානා ⁣ පොත
පැරණි පුස්කොල පිරුවානා ⁣ පොත

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Antique traveling pocket watch
Antique traveling pocket watch

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 56
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Wall decor velvet art
Wall decor velvet art

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 950

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!