මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රදේශයේ Leyland tipper

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි