මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

නුවරඑලිය මුළුතැන්ගේ උපකරණ විකිණීමට

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි