වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Led Wall Brakets 14-42"
Led Wall Brakets 14-42"

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 550

දින 8
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 3 RCA - AV to HDMI Converter
3 RCA - AV to HDMI Converter

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,650

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 3 RCA VIDEO TO VGA CONVERTER
3 RCA VIDEO TO VGA CONVERTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,750

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - AUDIO VIDEO 3 IN 1 AV SELECTOR SWITCH
AUDIO VIDEO 3 IN 1 AV SELECTOR SWITCH

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,200

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - DIGITAL AUDIO FIBER OPTICAL CABLE
DIGITAL AUDIO FIBER OPTICAL CABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 950

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HDMI TO 3 RCA CONVETER ADAPTER
HDMI TO 3 RCA CONVETER ADAPTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,650

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - VGA TO VIDEO RCA CONVERTER
VGA TO VIDEO RCA CONVERTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,750

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HDMI TO FULL HD CABLE
HDMI TO FULL HD CABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 650

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - AUDIO / VIDEO CABLE - 3 RCA CABLES
AUDIO / VIDEO CABLE - 3 RCA CABLES

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 250

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - EXTENDING PROJECTOR CEILING BRACKET
EXTENDING PROJECTOR CEILING BRACKET

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,300

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - CEILING MOUNT PROJECTOR BRACKET
CEILING MOUNT PROJECTOR BRACKET

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,300

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 40" - 70" TILT TV WALL MOUNT BRACKET
40" - 70" TILT TV WALL MOUNT BRACKET

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,300

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - FIXED TV WALL MOUNT LCD LED 14" to 42
FIXED TV WALL MOUNT LCD LED 14" to 42

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 950

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - TV WALL MOUNT FIXED BRACKETS 23" to 55''
TV WALL MOUNT FIXED BRACKETS 23" to 55''

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,600

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - DVR / DVD WALL MOUNT RACKETS
DVR / DVD WALL MOUNT RACKETS

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,450

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - TILT TV WALL MOUNT FOR 14’’-42’’
TILT TV WALL MOUNT FOR 14’’-42’’

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,800

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 26-55" TILT TV WALL BRACKET MOUNT
26-55" TILT TV WALL BRACKET MOUNT

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,300

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 14"-27 DISPLAY ADJUSTABLE WALL BRACKET
14"-27 DISPLAY ADJUSTABLE WALL BRACKET

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,300

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - TV MOUNT BRACKETS 14" - 42" ROTATE
TV MOUNT BRACKETS 14" - 42" ROTATE

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,300

දින 12
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 3 RCA - AV to HDMI Converter
3 RCA - AV to HDMI Converter

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,650

දින 42
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 3 RCA VIDEO TO VGA CONVERTER
3 RCA VIDEO TO VGA CONVERTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,750

දින 42
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - AUDIO VIDEO 3 IN 1 AV SELECTOR SWITCH
AUDIO VIDEO 3 IN 1 AV SELECTOR SWITCH

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,200

දින 42
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 3 RCA VIDEO AUDIO SPLITTER
3 RCA VIDEO AUDIO SPLITTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,400

දින 42
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - DIGITAL AUDIO FIBER OPTICAL CABLE
DIGITAL AUDIO FIBER OPTICAL CABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 950

දින 42
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HDMI TO 3 RCA CONVETER ADAPTER
HDMI TO 3 RCA CONVETER ADAPTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,650

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!