වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 841 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - ANDROID/WIFY/TV/3D MULTIMEDIA PROJECTORS
ANDROID/WIFY/TV/3D MULTIMEDIA PROJECTORS

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LED Projectors 200'' Large Classes
LED Projectors 200'' Large Classes

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - Lenovo Rechargeable Portable Projectors
Lenovo Rechargeable Portable Projectors

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - SAMSUNG 3600LM HYBRID DAYLIGHT PROJECTOR
SAMSUNG 3600LM HYBRID DAYLIGHT PROJECTOR

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 29,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - SAMSUNG 5500LM BIG DAY LIGHT PROJECTOR
SAMSUNG 5500LM BIG DAY LIGHT PROJECTOR

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 45,000

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - UNIC UC40 Simplified Micro Projector
UNIC UC40 Simplified Micro Projector

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 17,000

පැය 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LED projector
LED projector

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 25,000

පැය 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HTP™ LED Projectors for Daytime use
HTP™ LED Projectors for Daytime use

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - LENOVO 1000LM DAYLIGHT PROJECTOR
LENOVO 1000LM DAYLIGHT PROJECTOR

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - 3D Glasses
3D Glasses

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 350

පැය 4
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HTP™ FullHd LED Projector JAPAN Tech
HTP™ FullHd LED Projector JAPAN Tech

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - SONY DVD Player
SONY DVD Player

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,500

පැය 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LG DVD PLAYER
LG DVD PLAYER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,990

පැය 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Live Video Streaming Youtube/ Face book
Live Video Streaming Youtube/ Face book

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 95,000

පැය 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Real 3D HomeCinema Projectors
Real 3D HomeCinema Projectors

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 76,500

පැය 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගාල්ල - Sony Video player
Sony Video player

ගාල්ල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

පැය 6
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 3000 Lumen Projector LED HomeCinema -TV
3000 Lumen Projector LED HomeCinema -TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HTP™ LED Multimedia Projectors Branded
HTP™ LED Multimedia Projectors Branded

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - FULL HD LED PROJECTOR 1080P
FULL HD LED PROJECTOR 1080P

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

පැය 8
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Daylight Office Class Projector
Daylight Office Class Projector

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 30,000

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Business Integrated Projector
Business Integrated Projector

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 30,000

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Projector Screens - REDLEAF
Projector Screens - REDLEAF

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - PANASONIC 4K BLURAY PLAYER BDT380
PANASONIC 4K BLURAY PLAYER BDT380

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 24,900

පැය 9
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HDMI 4K Cables
HDMI 4K Cables

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,000

පැය 10
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-නුවර - Philips DVD player
Philips DVD player

නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 8,000

පැය 10
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 4K DVD PLAYER BRANDNEW
4K DVD PLAYER BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,500

පැය 10
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-නුවර - HD Video & Mp3 player
HD Video & Mp3 player

නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,200

පැය 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!