වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 826 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - TV Wall Mount Bracket 10 - 42
TV Wall Mount Bracket 10 - 42

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 290

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LED TV WALL ARM BRACKET F05
LED TV WALL ARM BRACKET F05

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,290

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - HD SATELLITE SYSTEM
HD SATELLITE SYSTEM

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 11,500

පැය 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-පුත්තලම - Smart TV Package
Smart TV Package

පුත්තලම, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 28,000

පැය 3
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW HIGH QUALITY ANTANA
VINDI-NEW HIGH QUALITY ANTANA

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,950

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - GRADIENTE MULTIMEDIA DVD PLAYER-JAPAN
GRADIENTE MULTIMEDIA DVD PLAYER-JAPAN

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,500

පැය 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-නුවර - Dishtv
Dishtv

නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,000

පැය 6
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Daylight Multimedia Projector
Daylight Multimedia Projector

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 30,000

පැය 6
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Brand New Multimedia Projector
Brand New Multimedia Projector

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 25,000

පැය 6
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - GLASS DVD OR SATELLITE RECEIVER BRACKET
GLASS DVD OR SATELLITE RECEIVER BRACKET

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 550

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-බදුල්ල - TV wall bracts
TV wall bracts

බදුල්ල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,500

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - SONY 1080p HD-Smart TV Projector-Fullset
SONY 1080p HD-Smart TV Projector-Fullset

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 34,990

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - SAMSUNG 7500Lm Big-Light SMART PROJECTOR
SAMSUNG 7500Lm Big-Light SMART PROJECTOR

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 59,990

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LED TV WALL BRACKET B27
LED TV WALL BRACKET B27

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 290

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Branded Multi Media Projectors
Branded Multi Media Projectors

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,800

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-අම්පාර - Freesat V8 Nova Hevc
Freesat V8 Nova Hevc

අම්පාර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,280

පැය 8
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-යාපනය - LCD Projector YG-300 - DC 5to12V
LCD Projector YG-300 - DC 5to12V

යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,999

පැය 8
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Mini Pocket LED Projector - 37% OFF
Mini Pocket LED Projector - 37% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 8,200

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Full HD Smart 3D Wifi LED Projector
Full HD Smart 3D Wifi LED Projector

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 67,500

පැය 9
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Best LED Daytime Projectors for Classes
Best LED Daytime Projectors for Classes

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

පැය 10
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Projector HK imported
Projector HK imported

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - SONY 2400lm DayLight Project
SONY 2400lm DayLight Project

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 24,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - DAY LIGHT CLASS/OFFICE PROJECTOR FULSET
DAY LIGHT CLASS/OFFICE PROJECTOR FULSET

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - SAMSUNG 3600LM HYBRID DAYLIGHT PROJECTOR
SAMSUNG 3600LM HYBRID DAYLIGHT PROJECTOR

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 27,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - SAMSUNG 3500LM ANDRIOD SMART PROJECTORS
SAMSUNG 3500LM ANDRIOD SMART PROJECTORS

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 33,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-මාතලේ - අවුරුදු සේල් LENOVO HD/3D/TV Projectors
අවුරුදු සේල් LENOVO HD/3D/TV Projectors

සාමාජිකයාමාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,990

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Blu-ray player
Blu-ray player

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,500

පැය 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!