වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - DISH TV Special Offer
DISH TV Special Offer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - DISH TV Antenna
DISH TV Antenna

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Hitachi projector
Hitachi projector

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Sony recorder - parts
Sony recorder - parts

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,500

දින 11
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Y300 LED Mini Projector (Portable)
Y300 LED Mini Projector (Portable)

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,350

දින 16
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - VS314 Multimedia Projector
VS314 Multimedia Projector

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,500

දින 17
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Scishion v88 tv box
Scishion v88 tv box

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,000

දින 21
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Projector full hd -TV/USB/HDMI/SD
Projector full hd -TV/USB/HDMI/SD

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,450

දින 21
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Satellite Receiver
Satellite Receiver

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,900

දින 22
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Satellite Receiver
Satellite Receiver

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,900

දින 22
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Eurostar 6ft Dish
Eurostar 6ft Dish

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 11,500

දින 25
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - HD projector - TV/ HDMI/USB...
HD projector - TV/ HDMI/USB...

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,400

දින 26
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Dialog tv set
Dialog tv set

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,990

දින 38
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Sony cs2 projector with power cable
Sony cs2 projector with power cable

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,000

දින 41
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - DISH TV Antenna
DISH TV Antenna

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,550

දින 42
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Antenna
Antenna

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,600

දින 47
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - AV-RF converter
AV-RF converter

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,000

දින 48
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Dish lanka tv
Dish lanka tv

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,500

දින 51
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Original LG DVD player.
Original LG DVD player.

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

දින 52
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Nec Projectors
Nec Projectors

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 32,000

දින 54
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - FreeSat Gtc 4k android box
FreeSat Gtc 4k android box

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,000

දින 54
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Unic UC46 WIfi Multimedia Projector
Unic UC46 WIfi Multimedia Projector

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,490

දින 54
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - DISH TV Special Offer
DISH TV Special Offer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,550

දින 56
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Hitachi Projector
Hitachi Projector

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 27,000

දින 58
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - Dish TV
Dish TV

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,790

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!